Logo kerk
Even voorstellen…

De volledige naam van onze gemeente is
‘Gereformeerde Kerk De Morgenster’ te Vuren.
Hiernaast zie je ons logo.
De naam is ontleend aan de Bijbel, waarin Jezus de ‘blinkende Morgenster’ wordt genoemd (Openbaring 22:16).
We hopen dat mensen in onze gemeente Zijn licht weerkaatst mogen zien.
Onze wortels gaan terug tot 1835. Eerst kerkten we aan de dijk,
sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw in ons huidige kerkgebouw
aan de Esdoornlaan.
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). In onze kerk zijn er vooral klassiek-gereformeerde en evangelische invloeden. Een persoonlijke relatie met Jezus Christus en het belang van de Bijbel als Gods Woord staan in onze gemeente centraal.

Wij streven naar goede contacten met de Hervormde Kerk in ons dorp.

 

Uw privacy is van groot belang.
Wij houden ons dan ook aan de wetgeving in het kader van de privacywet.
Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en
dat wij ze altijd netjes gebruiken.
Meer gegevens vind uw hier.

U vindt hier het beleidsplan 2017-2021 van onze gemeente.

Wat wij geloven…

Wij geloven dat mensen gemaakt zijn door God, onze Schepper. Ons leven is daarom waardevol en heeft een bepaald doel.

Maar wij geloven ook dat wij niet altijd aan dat doel beantwoorden.
Wij brengen scheiding aan tussen God en ons, tussen mensen onderling en tussen mens en natuur/dier. Lees de krant er maar op na. Dat is het grootste probleem van de mensheid. Zonde eigenlijk…Omdat God oneindig veel van zijn schepselen houdt, liet Hij het er niet bij zitten.
Jezus, Gods Zoon, kwam 2000 jaar geleden naar deze aarde om de mensheid te laten zien wie God is en om ons te verlossen van onze zonden. Hoewel Hij Gods liefde liet zien en zijn woorden sprak,
lieten mensen Hem kruisigen.
Jezus koos uit liefde voor ons voor die lijdensweg om voor ons allemaal vergeving en een eeuwig leven met God mogelijk te maken. God heeft Jezus doen opstaan uit de dood. Daarmee zegt God dat zijn liefde sterker is dan de machten van dood en duisternis.

Er is hoop voor elke uitzichtloze situatie waarin wij ons bevinden, want Hij is er bij en kan redden.
Wij geloven en ervaren dat de levende Heer nu aanwezig is door Zijn Geest.
De Geest raakt ons aan met Gods liefde en zet ons in beweging om te gaan geloven in Jezus en helpt ons, met vallen en opstaan, het voorbeeld van Jezus in de praktijk te brengen.