Even voorstellen…

De volledige naam van onze gemeente is
‘Gereformeerde Kerk De Morgenster’ te Vuren.
De naam is ontleend aan de Bijbel, waarin Jezus de ‘blinkende Morgenster’ wordt genoemd (Openbaring 22:16).
We hopen dat mensen in onze gemeente Zijn licht weerkaatst mogen zien.
Onze wortels gaan terug tot 1835. Eerst kerkten we aan de dijk,
sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw in ons huidige kerkgebouw
aan de Esdoornlaan.

 

Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). In onze kerk zijn er vooral klassiek-gereformeerde en evangelische invloeden. Een persoonlijke relatie met Jezus Christus en het belang van de Bijbel als Gods Woord staan in onze gemeente centraal.

Wij streven naar goede contacten met de Hervormde Kerk in ons dorp.

 

Uw privacy is van groot belang.
Wij houden ons dan ook aan de wetgeving in het kader van de privacywet.
Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en
dat wij ze altijd netjes gebruiken.
Meer gegevens vind uw hier.

U vindt hier het beleidsplan 2017-2021 van onze gemeente.