Wat wij geloven

 

Wij geloven dat de aarde en alles wat leeft gemaakt is door God, onze Schepper. Ons leven is daarom waardevol en heeft een doel.
Omdat de mensen in het begin niet naar God wilden luisteren, kunnen en willen wij niet meer aan dat doel beantwoorden.
De mensen hebben een scheiding aangebracht tussen God en de mens, ook onderling en met de natuur is die verhouding verstoord.
De bijbel noemt dit zonde. Omdat God oneindig veel van Zijn schepselen houdt, liet Hij het er niet bij zitten.
Jezus, Gods Zoon, kwam 2000 jaar geleden naar deze aarde om de mensheid opnieuw te laten zien wie God is, en om ons te verlossen van onze zonden. Hoewel Hij Gods liefde liet zien en Zijn woorden sprak,
lieten mensen Hem kruisigen.
Doordat Jezus is gekruisigd en gestorven, heeft Hij voor ons de straf op de zonden op zich genomen.

Jezus koos uit liefde voor Zijn Vader en ons voor die lijdensweg, om voor hen die geloven vergeving en weer een eeuwig leven met God mogelijk te maken. God heeft Jezus doen opstaan uit de dood. Daarmee zegt God dat Hij de macht van het kwaad en de dood overwonnen heeft.

 

Er is hoop voor de situatie waar wij ons bevinden, want Jezus wil en kan ook ons redden. Hij wil onze zonden vergeven en de relatie tussen God en ons weer herstellen. Dit gaat door middel van het geloven in Jezus. Wij geloven en ervaren dat de levende Heer nu aanwezig is door Zijn Geest. De Geest raakt ons aan met Gods liefde, zet ons in beweging en leert ons om te gaan geloven in Jezus. Het doel is om het voorbeeld van Jezus in de praktijk te brengen en ons gereed te maken voor de komst van Zijn herstelde koninkrijk.

 

 

Wil je meer weten over het geloof? Neem dan contact met ons op of bezoek eens onze kerkdiensten.
Veel antwoorden over God en de bijbel kun je vinden op de website bijbelsevragen.nl

 

WordPress PopUp Plugin