Kerkgebouw:
Esdoornlaan 2, 4214 DA Vuren
tel. 0183-660881

Predikant:
ds. Mart Jan Luteijn
Anjerlaan 6
4214 EM Vuren
tel. 06-19444512
E-mail: domineeluteijn@gmail.com

Waarnemend Scriba:
Mevr. Frieda van Dieren
E-mail: scribagkvuren@hotmail.com

Diaconie:
E-mail: diaconiegkvuren@gmail.com

Zending:
E-mail: zendinggktevuren@gmail.com

Ledenadministratie:
Dhr. Jan van Herwijnen
tel. 06-20132667
E-mail: jan_van_herwijnen@hotmail.com

Contactpersonen:
Bijbelstudiegroep-
huiselijke kring                   mevr. Rianne snoei                             tel: 06-49427480
Catechisatie:                      ds. Mart Jan Luteijn                            tel: 06-19444512
                                         
Oppasdienst:                      mevr. Yvonne van Zandwijk                tel. 06-53622357

Jeugdraad:                         Dhr. Jan van Herwijnen                      tel. 06-20132667
Kindernevendienst:             mevr. Yvonne. van Zandwijk              tel. 06-53622357
Kinderclub:                         mevr. Sandra. van den Bergh            tel. 06-15574713

Gemeente Groei Groep:      mevr. Magda. de Kock                      tel. 0418-581426
Gebedskring:                      mevr. Thea Niezen                           tel. 0183-630500
Kerkauto:                            dhr. Henk van Herwijnen                  tel. 06-42922065
                                           dhr. André. Zonnenberg                   tel. 06-24468612
Kontaktblad:                        mevr. Magda. de Kock                     tel. 0418-581426
Preekvoorziening:                dhr. Dirk. van Zandwijk                    tel. 06-43504524
Kosters:                               dhr. Henk. van Herwijnen                tel. 06-42922065
                                            mevr. Gerda. Tromp-van Eck           tel. 06-20413801

Kontaktblad:
Kopij mag u te allen tijde inleveren, liefst zo vroeg mogelijk,
bij de leden van de redactie of per e-mail:
famkock@solcon.nl

Bankrekeningnummers: (IBAN)
Gereformeerde Kerk Vuren:  NL57 RABO 0328 004820
Diaconie :                             NL24 RABO 0366 708414
Zending :                              NL45 INGB 0002 047753
Verjaardagsfonds :                NL66 RABO 0366 700189
Stichting de Morgenster:       NL91 RABO 0328 048925
o.v.v. Renovatie dak  06-42922065

WordPress PopUp Plugin