Kerkgebouw:
Esdoornlaan 2, 4214DA Vuren
tel. 0183-660881

Predikant:
Vacant
Pastoraalwerker:
Dhr. J. Veltrop
tel. 06-25007591
E-mail: janveltrop@casema.nl

Scriba:
Mevr. M. van Herwijnen
E-mail: scribagkvuren@hotmail.com

Diaconie:
E-mail: diaconiegkvuren@gmail.com

Zending:
E-mail: zendinggktevuren@gmail.com

Ledenadministratie:
Dhr. L. van Zandwijk
tel. 0183-631102
E-mail: L. van Zandwijk

Contactpersonen:
Oppasdienst:                      mevr. H. van Zandwijk        tel. 0183-660384
Jeugdraad:                         dhr. B. van den Bergh         tel. 06-51415154
Kindernevendienst:             mevr. M. van Herwijnen      tel. 06-30247920
Kinderclub:                         mevr. S. van den Bergh      tel. 0183-785253
Tienerclub “Rock Solid”:      mevr. Y. Bracht                  tel. 0183-634674
                                           E-mail: rocksolidgkvuren@gmail.com
Gemeente Groei Groep:      mevr. T. Niezen                  tel. 0183-630500
                                           mevr. M. de Kock               tel. 0418-581426
Gastvrouwen/heer:              nog niet bekend
Gebedskring:                       mevr. T. Niezen                  tel. 0183-630500
Kerkauto:                            dhr. H. van Herwijnen         tel. 0183-636572
                                           dhr. A. Zonnenberg            tel. 0183-630472
Kontaktblad:                        mevr. M. de Kock               tel. 0418-581426
Preekvoorziening:                dhr. D. van Zandwijk          tel. 0183-840151
Kosters:                               dhr. H. van Herwijnen        tel. 0183-636572
                                           mevr. G. Tromp-van Eck     mod. 06-20413801

Website:
Als men een opmerking, wijziging of vraag heeft
over de website,
mail naar: B. van Zandwijk

Kontaktblad:
Kopij mag u te allen tijde inleveren, liefst zo vroeg mogelijk,
bij de leden van de redactie of per e-mail:
famkock@solcon.nl

Bankrekeningnummers: (IBAN)
Gereformeerde Kerk Vuren:  NL57 RABO 0328 004820
Diaconie :                             NL24 RABO 0366 708414
Zending :                              NL45 INGB 0002 047753
Verjaardagsfonds :                NL66 RABO 0366 700189
Stichting de Morgenster:       NL91 RABO 0328 048925
o.v.v. Renovatie dak