Kerkgebouw:
Esdoornlaan 2, 4214 DA Vuren
tel. 0183-660881

Predikant:
ds. Mart Jan Luteijn
Anjerlaan 6
4214 EM Vuren
tel. 06-19444512
E-mail: domineeluteijn@gmail.com

Waarnemend Scriba:
Mevr. Frieda van Dieren
E-mail: scribagkvuren@hotmail.com

Diaconie:
E-mail: diaconiegkvuren@gmail.com

Zending:
E-mail: zendinggktevuren@gmail.com

Ledenadministratie:
Dhr. J. van Herwijnen
tel. 06-20132667
E-mail: jan_van_herwijnen@hotmail.com

Contactpersonen:
Bijbelstudiegroep-
huiselijke kring                   mevr. M. van Herwijnen      tel: 06-57516466
Catechisatie:                      ds. Mart Jan Luteijn            tel: 06-19444512
                                          E-mail: domineeluteijn@gmail.com
Oppasdienst:                      mevr. Y. van Zandwijk        tel. 06-53622357

Jeugdraad:                         Vacant
Kindernevendienst:             mevr. Y. van Zandwijk         tel. 06-53622357
Kinderclub:                         mevr. S. van den Bergh      tel. 0183-785253
Tienerclub “Rock Solid”:      dhr. Y. Bracht                   tel. 0183-634674
                                           E-mail: rocksolidgkvuren@gmail.com
Gemeente Groei Groep:      mevr. M. de Kock               tel. 0418-581426
Gastvrouwen/heer:              nog niet bekend
Gebedskring:                       mevr. T. Niezen                  tel. 0183-630500
Kerkauto:                             dhr. H. van Herwijnen         tel. 0183-636572
                                           dhr. A. Zonnenberg            tel. 0183-630472
Kontaktblad:                        mevr. M. de Kock               tel. 0418-581426
Preekvoorziening:               dhr. D. van Zandwijk           tel. 0183-840151
Kosters:                              dhr. H. van Herwijnen         tel. 0183-636572
                                           mevr. G. Tromp-van Eck     tel. 06-20413801

Kontaktblad:
Kopij mag u te allen tijde inleveren, liefst zo vroeg mogelijk,
bij de leden van de redactie of per e-mail:
famkock@solcon.nl

Bankrekeningnummers: (IBAN)
Gereformeerde Kerk Vuren:  NL57 RABO 0328 004820
Diaconie :                             NL24 RABO 0366 708414
Zending :                              NL45 INGB 0002 047753
Verjaardagsfonds :                NL66 RABO 0366 700189
Stichting de Morgenster:       NL91 RABO 0328 048925
o.v.v. Renovatie dak