Diaconie “Omzien naar elkaar”
We willen als gemeente ook een diaconale gemeente zijn.
Dat is een gemeente waarin de mensen omzien naar elkaar
èn omzien naar de mensen in de eigen buurt en in de wereld.

Omzien naar elkaar
De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaaropstellen,
hulp bieden aan allen die dit nodig hebben, zowel financieel als sociaal ondersteunend.
Binnen onze gemeente krijgt dit vorm door o.a. de zorg voor en hulp aan vluchtelingen,
de (nood)hulp en attenties aan gemeenteleden en hen buiten de gemeente voor wie dat nodig heeft.

WordPress PopUp Plugin