De kerkdiensten vinden ’s zondags plaats om 10.00 uur en om 18.30 uur.
Het adres van onze kerk is Esdoornlaan 2, 4214 DA Vuren

We komen samen om God en elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar het
Woord van God, om te zingen tot Gods eer en te bidden voor elkaar.
We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel.
Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en uit de vertaling van het
Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951.

Bijzondere kerkdiensten zijn naast de christelijke feesten,
zoals Kerst en Pasen bijvoorbeeld de startzondag en de gemeentezondag.
Ook worden er twee keer per jaar kinderdiensten georganiseerd.
Sinds 2007 vinden er ongeveer 2 keer per maand ‘alternatieve avonddiensten’ plaats.

Er zijn:
X-factor Jeugddiensten (klik voor meer informatie)

Zangdiensten (‘traditionele’ zangdiensten en sing-ins met Opwekkingsliederen)

Themadiensten (verdieping van het geloof)

Hieronder vind je het rooster van de kerkdiensten. Kom gerust eens langs en vier met ons mee!

                      Kerk weer open! Komt u/jij weer?
                                     LEES MEER >>>

Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op

NL 24 RABO 0366 7084 14
t.n.v Diaconie Gereformeerde Kerk Vuren

Kerk
Normaal gesproken is (minimaal) één collecte per Zondag bestemd voor de kerk. We vragen u vriendelijk om een bijdrage in de kosten voor de kerk.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 57 RABO 0328 0048 20
t.n.v. Gereformeerde Kerk Vuren
o.v.v. Collecte Kerk

 Stichting de Morgenster – Renovatie Dak
Zoals u bekend, is er iedere 1e Zondag van de maand een extra collecte voor de renovatie van het kerkdak. Nu deze collecte niet door kan gaan, maar we wel graag door willen sparen voor de renovatie van het dak, vragen we u vriendelijk om uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van Stichting de Morgenster.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 91 RABO 0328 048925
t.n.v. Stichting de Morgenster
o.v.v. Renovatie dak

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!!

24 jan.  10.00 uur:    prop. Willem Koudijs, Zeist
               Organist:     dhr. Fr. de Jongh
                Collecte:    1e PKN Missionair werk 2e Kerk
         Oppasdienst:    Hilde en Stefan
                      KND:    Sandra en Hannah
                  Thema:    Zacheüs Lucas 19:1-10
Verdiepingsavond 18.30 uur: ds. P. Vermaat, Veenendaal
met Herv. Heukelum Organist: dhr. Fr. de Jongh
in Vuren

31 jan.   10.00 uur:     ds. P. Zaadstra, Kockengen
                 Organist:     dhr. Fr. de Jongh
                  Collecte:    1e Youth Alpha (eigen) 2e Kerk
           Oppasdienst:    Gerda en Ellis
                       KND:     Nicole en Manisha
                    Thema:    Gelijkenis v. de koning en de drachmen
                                     Lucas 19:11-27
                18.30 uur:    dhr. Jan Veltrop, Vianen
                  Organist:    dhr. Fr. de Jongh

7 febr.    10.00 uur:     ds. C.N. van Dis, Nieuwegein
                 Organist:     dhr. Fr. de Jongh
                  Collecte:    1e Eigen Jeugdwerk 2e Kerk
                                     3e De Morgenster – Renovatie Dak
           Oppasdienst:     Yvonne en Joas
                        KND:     Hilde en Myrthe
                    Thema:     Ruzie over de opstanding Lucas 20:27-38
                18.30 uur:    prop.J.W. Sterrenburg, H’veld-G’dam
                  Organist:     dhr. Fr. de Jongh

14 febr.   10.00 uur:     ds. C.G. Kant, Nijkerk
                  Organist:     dhr. G. Roza
                   Collecte:    1e Zending – Connected Church 2e Kerk
            Oppasdienst:    Rianne
                         KND:    Yara en Hannah
                     Thema:    Tekenen v. d. Wederkomst Lucas 21:15-19
                 18.30 uur:    ds. W.M. de Bruin, Bleiswijk
                   Organist:    dhr. E. Versteeg

21 febr.    10.00 uur:    ds. N.J. Dekker, Almkerk
1e Lijdenszondag Organist: dhr. Fr. de Jongh
                    Collecte:   1e Werelddiaconaat Bangladesh 2e Kerk
             Oppasdienst:   Sandra en Tamar
                          KND:   Yvonne en Hannah
                      Thema:    Jezus’ intocht in Jeruzalem
                                      Matteüs 21:1-9
                 18.30 uur:    ds. J.A. Hoogesteger, Dussen
                    Organist:   dhr. Fr. de Jongh

28 febr.     10.00 uur:   ds. M. van Duijn, Utrecht
2e Lijdenszondag Organist: dhr. Fr. de Jongh
                     Collecte:    1e Onderhoud pastorie/kerkgebouw 2e Kerk
              Oppasdienst:    Hettie en Joas
                          KND:    Janna en Manisha
                       Thema:    Het verraad van Judas en Jezus’zalving
                                       Matteüs 26:26-35 /Matteüs 26:36-56
                  18.30 uur:    ds. L. Krüger, Barendrecht
                     Organist:   dhr. E. Versteeg