De kerkdiensten vinden ’s zondags plaats om 10.00 uur en om 18.30 uur.
Het adres van onze kerk is Esdoornlaan 2, 4214 DA Vuren

We komen samen om God en elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar het
Woord van God, om te zingen tot Gods eer en te bidden voor elkaar.
We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel.
Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en uit de vertaling van het
Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951.

Bijzondere kerkdiensten zijn naast de christelijke feesten,
zoals Kerst en Pasen bijvoorbeeld de startzondag en de gemeentezondag.
Ook worden er twee keer per jaar kinderdiensten georganiseerd.
Sinds 2007 vinden er ongeveer 2 keer per maand ‘alternatieve avonddiensten’ plaats.

Er zijn:
X-factor Jeugddiensten 

Zangdiensten (‘traditionele’ zangdiensten en sing-ins met Opwekkingsliederen)

Themadiensten (verdieping van het geloof)

Hieronder vind je het rooster van de kerkdiensten. Kom gerust eens langs en vier met ons mee!

                      Ter info: Collecten (thuisluisteraars)
Diaconie
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op
NL 24 RABO 0366 7084 14
t.n.v Diaconie Gereformeerde Kerk Vuren

Kerk
Normaal gesproken is (minimaal) één collecte per Zondag bestemd voor de kerk. We vragen u vriendelijk om een bijdrage in de kosten voor de kerk.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 57 RABO 0328 0048 20
t.n.v. Gereformeerde Kerk Vuren
o.v.v. Collecte Kerk

 Stichting de Morgenster – Renovatie Dak
Zoals u bekend, is er iedere 1e Zondag van de maand een extra collecte voor de renovatie van het kerkdak. Nu deze collecte niet door kan gaan, maar we wel graag door willen sparen voor de renovatie van het dak, vragen we u vriendelijk om uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van Stichting de Morgenster.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 91 RABO 0328 048925
t.n.v. Stichting de Morgenster
o.v.v. Renovatie dak

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!!

15 mei            10.00 uur:       Ds. J. Scheele-Goedhart, A’dam

                        Organist:         Dhr. G. Roza

                        Collecte:         1e Stichting Christian Refugee Relieff

                                               2e Kerk

                        Oppasdienst:  Sandra

                        KND:               Yvonne en Jedidja

                        Thema:           Simson doodt veel Filistijnen Richt. 15

                        18.30 uur:      Ds. G. v. Wolfswinkel, Maassluis

                        Organist:         Dhr.  E. Versteeg

 

22 mei            10.00 uur:       Ds. N.J. Dekker, Almkerk

                        Organist:         Dhr. Fr. de Jongh

                        Collecte:          1e Stichting schuldhulpmaatje

                                                2e Kerk

                        Oppasdienst:  Hettie

                        KND:               Janna en Myrthe

                        Thema:           Simson en Delia, Richt. 16

                        18.30 uur:      Ds. M. van Heijningen, Alblasserdam

                        Organist:         Dhr. Fr. de Jongh

 

Hemelvaartsdag

26 mei             10.00 uur:       Dhr. B. de Ruiter, Amsterdam

                        Organist:         Dhr. Fr. de Jongh

                        Collecte:          1e Mercy Ships, 2e Kerk

                        Oppasdienst:  Hilde

                        KND:               Sandra en Hannah

                        Thema:           Jezus gaat naar de hemel

                                                Hand. 1:1-11

 

29 mei             10.00 uur:       Spreker IJM (Int. Justice Mission)

                        Organist:         Dhr.  Fr. de Jongh

                        Collecte:          1e International Justice Mission

                                                2e Kerk

                        Oppasdienst:  Gerda en Ellis

                        KND:               Rianne en Jedidja

                        Thema:           Er zijn weer twaalf discipelen

                                                Hand. 1:12-26

                        18.30 uur:       Ds. M.J. Middelkoop, 

                                                Wijk bij Duurstede

                        Organist:         Dhr. Fr. de Jongh