De kerkdiensten vinden ’s zondags plaats om 10.00 uur en om 18.30 uur.
Het adres van onze kerk is Esdoornlaan 2, 4214 DA Vuren

We komen samen om God en elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar het
Woord van God, om te zingen tot Gods eer en te bidden voor elkaar.
We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel.
Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en uit de vertaling van het
Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951.

Bijzondere kerkdiensten zijn naast de christelijke feesten,
zoals Kerst en Pasen bijvoorbeeld de startzondag en de gemeentezondag.
Ook worden er twee keer per jaar kinderdiensten georganiseerd.
Sinds 2007 vinden er ongeveer 2 keer per maand ‘alternatieve avonddiensten’ plaats.

Er zijn:
X-factor Jeugddiensten (klik voor meer informatie)

Zangdiensten (‘traditionele’ zangdiensten en sing-ins met Opwekkingsliederen)

Themadiensten (verdieping van het geloof)

Hieronder vind je het rooster van de kerkdiensten. Kom gerust eens langs en vier met ons mee!

                      Kerk weer open! Komt u/jij weer?
                                     LEES MEER >>>

Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op

NL 24 RABO 0366 7084 14
t.n.v Diaconie Gereformeerde Kerk Vuren

Kerk
Normaal gesproken is (minimaal) één collecte per Zondag bestemd voor de kerk. We vragen u vriendelijk om een bijdrage in de kosten voor de kerk.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 57 RABO 0328 0048 20
t.n.v. Gereformeerde Kerk Vuren
o.v.v. Collecte Kerk

 Stichting de Morgenster – Renovatie Dak
Zoals u bekend, is er iedere 1e Zondag van de maand een extra collecte voor de renovatie van het kerkdak. Nu deze collecte niet door kan gaan, maar we wel graag door willen sparen voor de renovatie van het dak, vragen we u vriendelijk om uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van Stichting de Morgenster.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 91 RABO 0328 048925
t.n.v. Stichting de Morgenster
o.v.v. Renovatie dak

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!!

9 mei     10.00 uur:     Voorganger Open Doors
MoederdagOrganist:   dhr. G. Roza
                  Collecte:    1e Diaconie  2e Kerk
           Oppasdienst:    Rianne en Joas
                        KND:    Yara en Hannah
                    Thema:    De hemelvaart van Jezus  Hand. 1:1-11

13 mei    10.00 uur:    n.n.b.
HemelvaartsdagOrganist: dhr. Fr. de Jongh
                  Collecte:    1e Mercy Ships  2e Kerk
           Oppasdienst:    Sandra en Yvonne
                        KND:    Sandra en Yvonne
                     Thema:    n.n.b.

16 mei     10.00 uur:    dhr. Th. de Koning, Nw. Lekkerland
                  Organist:    dhr. Fr. de Jongh
                   Collecte:    1e Diaconie t.b.v. schuldhulpmaatje
                                     2e Kerk
            Oppasdienst:    Hilde en Stefan
                        KND:     Yvonne en Hannah
                     Thema:    De voorbereiding op Pinksteren 
                                      Hand. 1:12-26
                18.30 uur:     dr. G. den Hartogh, Krimpen a.d. IJssel
                   Organist:    dhr. Fr. de Jongh

23 mei     10.00 uur:     ds. R.R. Maathuis, Werkendam
Pinksteren Organist:    dhr. J. Les
                    Collecte:   1e A.K.A. bloemengroet  2e Kerk
             Oppasdienst:   Sandra en Hannah
                         KND:    Janna en Manisha
                     Thema:     De uitstorting van de Heilige Geest
                                      Hand. 2:1-13
                18.30 uur:     n.n.b.
                   Organist:    dhr. E. Versteeg