De kerkdiensten vinden ’s zondags plaats om 10.00 uur en om 18.30 uur.
Het adres van onze kerk is Esdoornlaan 2, 4214 DA Vuren

We komen samen om God en elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar het
Woord van God, om te zingen tot Gods eer en te bidden voor elkaar.
We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel.
Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en uit de vertaling van het
Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951.

Bijzondere kerkdiensten zijn naast de christelijke feesten,
zoals Kerst en Pasen bijvoorbeeld de startzondag en de gemeentezondag.
Ook worden er twee keer per jaar kinderdiensten georganiseerd.
Sinds 2007 vinden er ongeveer 2 keer per maand ‘alternatieve avonddiensten’ plaats.

Er zijn:
X-factor Jeugddiensten (klik voor meer informatie)

Zangdiensten (‘traditionele’ zangdiensten en sing-ins met Opwekkingsliederen)

Themadiensten (verdieping van het geloof)

Hieronder vind je het rooster van de kerkdiensten. Kom gerust eens langs en vier met ons mee!

Kerkdiensten:
Gezamenlijk uitzendingen vanuit Heukelum.
Voorgangers: ds. M.C. Molenaar-Dekker en ds. G.T. Molenaar
U kunt de diensten ook volgen via kerkdienstgemist.nl. De link naar Vuren en naar Heukelum zijn voor deze gelegenheid aan elkaar gekoppeld

Collecten
Nu de kerkdiensten de komende periode in aangepaste vorm plaatsvinden, kan er niet, zoals gebruikelijk, tijdens de kerkdienst worden gecollecteerd. Echter, kosten die de kerk maakt om te kunnen bestaan lopen door en moeilijke situaties wereldwijd zijn niet ineens opgelost. Daarom vragen we uw aandacht voor het de volgende collecten:
Diaconie
We hebben als diaconieën van Heukelum en Vuren besloten om voor de maand april één doel te kiezen, namelijk noodhulp voor slachtoffers van overstromingen in Zuid-Soedan. Klimaatverandering heeft nu al een grote negatieve invloed op de mensen in Zuid-Soedan, Kameroen en Nigeria. Soms is het te droog, maar nu zijn delen van landen in sub-Sahara Afrika ernstig getroffen door overstromingen. Vanwege de aanhoudende zware regenval riep de regering van Zuid-Soedan de noodtoestand uit. De overstromingen hebben meer dan 900.000 mensen zwaar getroffen. Naar schatting zijn 420.000 mensen zodanig ontheemd dat ze onmiddellijke noodhulp nodig hebben. Veel koeien en ander vee, een belangrijke bron van inkomsten, zijn verdronken. Voedsel op het land is weggevaagd. Huizen, scholen, waterpunten en latrines zijn ingestort. Daardoor is een uitbraak van ziekten zoals malaria, diarree en infecties aan de luchtwegen bijna onvermijdelijk. Kortom een ramp! Partnerorganisaties van Kerk in Actie zijn al ter plaatse en bieden hulp waar ze kunnen. Zo krijgen mensen voedselhulp en materialen voor tijdelijk onderdak, waterpompen worden hersteld, en scholen krijgen nieuwe toiletten en schoolmaterialen.

Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op

NL 24 RABO 0366 7084 14
t.n.v Diaconie Gereformeerde Kerk Vuren
o.v.v. Noodhulp Zuid-Soedan

Kerk
Normaal gesproken is (minimaal) één collecte per Zondag bestemd voor de kerk. We vragen u vriendelijk om een bijdrage in de kosten voor de kerk.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 57 RABO 0328 0048 20
t.n.v. Gereformeerde Kerk Vuren
o.v.v. Collecte Kerk

 Stichting de Morgenster – Renovatie Dak
Zoals u bekend, is er iedere 1e Zondag van de maand een extra collecte voor de renovatie van het kerkdak. Nu deze collecte niet door kan gaan, maar we wel graag door willen sparen voor de renovatie van het dak, vragen we u vriendelijk om uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van Stichting de Morgenster.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 91 RABO 0328 048925
t.n.v. Stichting de Morgenster
o.v.v. Renovatie dak

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

5 april                10.00 uur:          Uitzending van uit Heukelum
Palmzondag      
                            18.30 uur:         Geen dienst      

9 april                 19.30 uur:          Geen dienst
Witte Donderdag
               
10 april               19.30 uur:         Uitzending van uit Heukelum
Goede Vrijdag    

11 april                21.30 uur:        Geen Dienst
Stille Zaterdag  

12 april              10.00 uur:         Uitzending van uit Heukelum
Pasen                18.30 uur:         Geen dienst

19 april              10.00 uur:         Uitzending van uit Heukelum
                           18.30 uur:         Geen Dienst