De kerkdiensten vinden ’s zondags plaats om 10.00 uur en om 18.30 uur.
Het adres van onze kerk is Esdoornlaan 2, 4214 DA Vuren

We komen samen om God en elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar het
Woord van God, om te zingen tot Gods eer en te bidden voor elkaar.
We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel.
Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en uit de vertaling van het
Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951.

Bijzondere kerkdiensten zijn naast de christelijke feesten,
zoals Kerst en Pasen bijvoorbeeld de startzondag en de gemeentezondag.
Ook worden er twee keer per jaar kinderdiensten georganiseerd.
Sinds 2007 vinden er ongeveer 2 keer per maand ‘alternatieve avonddiensten’ plaats.

Er zijn:
X-factor Jeugddiensten (klik voor meer informatie)

Zangdiensten (‘traditionele’ zangdiensten en sing-ins met Opwekkingsliederen)

Themadiensten (verdieping van het geloof)

Hieronder vind je het rooster van de kerkdiensten. Kom gerust eens langs en vier met ons mee!

                      Kerk weer open! Komt u/jij weer?
                                     LEES MEER >>>

Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op

NL 24 RABO 0366 7084 14
t.n.v Diaconie Gereformeerde Kerk Vuren

Kerk
Normaal gesproken is (minimaal) één collecte per Zondag bestemd voor de kerk. We vragen u vriendelijk om een bijdrage in de kosten voor de kerk.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 57 RABO 0328 0048 20
t.n.v. Gereformeerde Kerk Vuren
o.v.v. Collecte Kerk

 Stichting de Morgenster – Renovatie Dak
Zoals u bekend, is er iedere 1e Zondag van de maand een extra collecte voor de renovatie van het kerkdak. Nu deze collecte niet door kan gaan, maar we wel graag door willen sparen voor de renovatie van het dak, vragen we u vriendelijk om uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van Stichting de Morgenster.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 91 RABO 0328 048925
t.n.v. Stichting de Morgenster
o.v.v. Renovatie dak

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!!

8 augustus  10.00 uur:     dhr. A. van Steenis, Heukelum
Zomerdienst   Organist:     dhr. Fr. de Jongh
                        Collecte:     1e Woord en Daad 2e Kerk
                 Oppasdienst:     Sandra
                              KND:     geen

15 augustus  10.00 uur:    ds. C.G. Kant, Nijkerk
Zomerdienst     Organist:    dhr. Fr. de Jongh
                          Collecte:   1e Stichting Open Doors 2e Kerk
                   Oppasdienst:   Yvonne
                               KND:    geen
                 Na de dienst:    koffie/thee drinken

22 augustus  10.00 uur:    ds. D. Wolters, Amsterdam
                         Organist:     dhr. J. Les
                          Collecte:    1e Diaconie 2e Kerk
                   Oppasdienst:     Hilde
                                KND:     geen

29 augustus  10.00 uur:     ds. N.J. Dekker, Almkerk
                         Organist:     dhr. G. Roza
                          Collecte:     1e A.K.A. 2e Kerk
                   Oppasdienst:     Rianne
                               KND:     Hilde en Hannah
                            Thema:     Jakob bij Laban, Gen. 29-30

5 september  10.00 uur:     ds. N. de Boo, Zeist
Heilig Avondmaal Organist: dhr. Fr. de Jongh
                          Collecte:     1e Mercy Ships 2e Kerk
                                             3e International Justice Mission
                   Oppasdienst:    Sandra
                                KND:    Yara en Manisha
                            Thema:    Jakob vlucht bij Laban weg, Gen. 31
Heilig Avondmaal18.30 uur: ds. W.M. de Bruin, Bleiswijk
                          Organist:    dhr. Fr. de Jongh

12 september  10.00 uur:    ds. M. Visser, Wezep
                           Organist:    dhr. Fr. de Jongh
                            Collecte:   1e Eigen jeugdwerk 2e Kerk
                                             3e Morgenster-renovatie dak
                     Oppasdienst:    Hettie
                                  KND:    Yvonne en Myrthe
                              Thema:    Jakobs worsteling, Gen. 32-33
                         18.30 uur:    ds. J.A. Hoogesteger, Dussen
                            Organist:    dhr. Fr. de Jongh

19 september  10.00 uur:    ds. H.J.K. Gierkink-v. Geeren-stein,      Startzondag                          Uitwijk
                           Organist:    dhr. Fr. de Jongh
                            Collecte:    1e Onderhoud Pastorie en Kerkgebouw
                                              2e Kerk
                     Oppasdienst:    Hilde
                                  KND:   Janna en Hannah
                              Thema:    Onze Vader
                    Na de dienst:    koffie/thee drinken
                          18.30 uur:   ds. G.J. Mink, Sliedrecht
                            Organist:   dhr. Fr. de Jong