De kerkdiensten vinden ’s zondags plaats om 10.00 uur en om 18.30 uur.
Het adres van onze kerk is Esdoornlaan 2, 4214 DA Vuren

We komen samen om God en elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar het
Woord van God, om te zingen tot Gods eer en te bidden voor elkaar.
We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel.
Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en uit de vertaling van het
Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951.

Bijzondere kerkdiensten zijn naast de christelijke feesten,
zoals Kerst en Pasen bijvoorbeeld de startzondag en de gemeentezondag.
Ook worden er twee keer per jaar kinderdiensten georganiseerd.
Sinds 2007 vinden er ongeveer 2 keer per maand ‘alternatieve avonddiensten’ plaats.

Er zijn:
X-factor Jeugddiensten (klik voor meer informatie)

Zangdiensten (‘traditionele’ zangdiensten en sing-ins met Opwekkingsliederen)

Themadiensten (verdieping van het geloof)

Hieronder vind je het rooster van de kerkdiensten. Kom gerust eens langs en vier met ons mee!

                      Kerk weer open! Komt u/jij weer?
                                     LEES MEER >>>

Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op

NL 24 RABO 0366 7084 14
t.n.v Diaconie Gereformeerde Kerk Vuren

Kerk
Normaal gesproken is (minimaal) één collecte per Zondag bestemd voor de kerk. We vragen u vriendelijk om een bijdrage in de kosten voor de kerk.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 57 RABO 0328 0048 20
t.n.v. Gereformeerde Kerk Vuren
o.v.v. Collecte Kerk

 Stichting de Morgenster – Renovatie Dak
Zoals u bekend, is er iedere 1e Zondag van de maand een extra collecte voor de renovatie van het kerkdak. Nu deze collecte niet door kan gaan, maar we wel graag door willen sparen voor de renovatie van het dak, vragen we u vriendelijk om uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van Stichting de Morgenster.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 91 RABO 0328 048925
t.n.v. Stichting de Morgenster
o.v.v. Renovatie dak

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!!

4 okt.              10.00 uur:          ds. J. Scheele-Goedhart, Amsterdam
Israëlzondag   Organist:            dhr. Fr. de Jongh
                        Collecte:            1e PKN Kerk en Israël 2e Kerk
                        Extra collecte:    St. Morgenster Renovatie Kerkdak
                        Oppasdienst:     Yvonne en Sifra
                        KND:                  Sandra en Manisha
                        Thema:              Gelijkenis van een rijke man                                                                   Lucas 12:13-21
                        18.30 uur:          ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal
                        Organist:            dhr. Fr. de Jongh

11 okt.             10.00 uur:         dhr. Jan Veltrop, Vianen
                        Organist:            dhr. Fr. de Jongh
                        Collecte:            1e Youth for Christ 2e Kerk
                        Oppasdienst:     Rianne en Joas
                        KND:                  Nicole en Hannah
                        Thema:              God zorgt voor ons Lucas 13:22-30
                        18.30 uur:          ds. W.J. van Schaik, Dordrecht
                        Organist:            dhr. Fr. de Jongh

18 okt.             10.00 uur:         ds. F.A.J. Heikoop, Harmelen
                        Organist:            dhr. J. Les
                        Collecte:            1e KIA Werelddiaconaat Rwanda 
                                                  2e Kerk
                        Oppasdienst:     Sandra en Tamar
                        KND:                 Yvonne en Myrthe
                        Thema:             Gelijkenis van de plaatsen in de 
                                                  bruiloftszaal Lucas 14:7-14
                        18.30 uur:         ds. R. van Amstel, Rotterdam
                        Organist:           dhr. E. Versteeg

25 okt.             10.00 uur:         prop. Willem Koudijs, Emmeloord
Wintertijd        Organist:           dhr. Fr. de Jongh
                        Collecte:            1e A.K.A. 2e Kerk
                        Oppasdienst:     Hettie en Sifra
                        KND:                  Yara en Tamar
                        Thema:               Gelijkenis van de excuses om
                                                    niet te komen Lucas 14:12-24
                        18.30 uur:           ds. P. Vermaat, Veenendaal
                        Organist:             dhr. Fr. de Jongh