De kerkdiensten vinden ’s zondags plaats om 10.00 uur en om 18.30 uur.
Het adres van onze kerk is Esdoornlaan 2, 4214 DA Vuren

We komen samen om God en elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar het
Woord van God, om te zingen tot Gods eer en te bidden voor elkaar.
We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel.
Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en uit de vertaling van het
Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951.

Bijzondere kerkdiensten zijn naast de christelijke feesten,
zoals Kerst en Pasen bijvoorbeeld de startzondag en de gemeentezondag.
Ook worden er twee keer per jaar kinderdiensten georganiseerd.
Sinds 2007 vinden er ongeveer 2 keer per maand ‘alternatieve avonddiensten’ plaats.

Er zijn:
X-factor Jeugddiensten (klik voor meer informatie)

Zangdiensten (‘traditionele’ zangdiensten en sing-ins met Opwekkingsliederen)

Themadiensten (verdieping van het geloof)

Hieronder vind je het rooster van de kerkdiensten. Kom gerust eens langs en vier met ons mee!

                      Kerk weer open! Komt u/jij weer?
                                 LEES MEER >>>

Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op

NL 24 RABO 0366 7084 14
t.n.v Diaconie Gereformeerde Kerk Vuren

Kerk
Normaal gesproken is (minimaal) één collecte per Zondag bestemd voor de kerk. We vragen u vriendelijk om een bijdrage in de kosten voor de kerk.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 57 RABO 0328 0048 20
t.n.v. Gereformeerde Kerk Vuren
o.v.v. Collecte Kerk

 Stichting de Morgenster – Renovatie Dak
Zoals u bekend, is er iedere 1e Zondag van de maand een extra collecte voor de renovatie van het kerkdak. Nu deze collecte niet door kan gaan, maar we wel graag door willen sparen voor de renovatie van het dak, vragen we u vriendelijk om uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van Stichting de Morgenster.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 91 RABO 0328 048925
t.n.v. Stichting de Morgenster
o.v.v. Renovatie dak

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!!

24 oktober          10.00 uur:      dhr. C. Hoogendoorn, Amersfoort
                              Organist:      dhr. Fr. de Jongh
                               Collecte:      1e Diaconie 2e Kerk
                        Oppasdienst:      Hettie
                                    KND:      Yvonne en Manisha
                                Thema:       De wijze en de dwaze man,
                                                   Mat. 7:24-27
                           18.30 uur:      dr. G. den Hartogh, Krimp. a/d IJssel
                              Organist:      dhr. Fr. de Jongh

31 oktober          10.00 uur:     ds. J. v. Holten, Nunspeet
Wintertijd              Organist:     dhr. G. Roza
                               Collecte:     1e Stichting Dorcas 2e Kerk
                        Oppasdienst:      Hilde
                                     KND:     Janna en Jedidja
                                 Thema:      De Goede Herder, Luc. 15:1-7
                            18.30 uur:      ds. W.J. van Schaik, Dordrecht
                              Organist:      dhr. E. Versteeg

3 november        19.30 uur:      prop. J.W. Sterrenburg,
Dankdag                                    Hardinxveld-Giessendam
                               Organist:      dhr. J. Les
                               Collecte:       Kerk
                       Na de dienst:      Koffie/thee/Gemeentevergadering 

7 november         10.00 uur:     dhr. J. Veltrop, Vianen
                                Organist:     dhr. Fr. de Jongh
                                 Collecte:    1e Zending-Fam. Joenssen 2e Kerk
                                                    3e Morgenster-renovatie dak
                          Oppasdienst:     Gerda en Ellis
                                      KND:      Sandra en Myrthe
                                   Thema:      De kinderzegening, Marc. 10:13-16
                          Na de dienst:      koffie/thee drinken
                              18.30 uur:      ds. W. v. Herwijnen, Zwijndrecht
                                 Organist:     dhr. Fr. de Jongh

14 november         10.00 uur:     ds. N.J. Dekker, Almkerk
Heilig Avondmaal    Organist:     dhr. Fr. de Jongh
                                  Collecte:     1e Onderhoud pastorie en
                                                      kerkgebouw 2e Kerk
                Avondmaalscollecte:     International Justice Mission
                            Oppasdienst:     Yvonne
                                        KND:      Nicole en Hannah
                                     Thema:      De hoofdman te Kapernaüm,
                                                       Luc. 7:1-10
Heilig Avondmaal  18.30 uur:      ds. N. van Houten, Ede
                                  Organist:      dhr. Fr. de Jongh

21 november         10.00 uur:       dhr. Th. de Koning,
                                                       Nieuw Lekkerland
                                  Organist:       dhr. Fr. de Jongh
                                   Collecte:      1e PKN Pastoraat 2e Kerk
                            Oppasdienst:      Rianne
                                         KND:      Hilde en Manisha
                                     Thema:       Het dochtertje van Jaïrus,
                                                        Marc. 5:21-43
Laatste zondag       18.30 uur:      dhr. J. Veltrop, Vianen
kerkelijk jaar              Organist:      dhr. Fr. de Jongh

28 november           10.00 uur:     ds. R. Visser, Amsterdam
1e Advent                  Organist:      dhr. G. Roza
                                    Collecte:     1e Werelddiaconaat-Moldavië
                                                        2e Kerk
                             Oppasdienst:      Sandra
                                         KND:       Yara en Jedidja
                                      Thema:       Kerstproject
                                 18.30 uur:       ds. M. Dubbelman, Giessendam
                                    Organist:      dhr. E. Versteeg