De kerkdiensten vinden ’s zondags plaats om 10.00 uur en om 18.30 uur.
Het adres van onze kerk is Esdoornlaan 2, 4214 DA Vuren

We komen samen om God en elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar het
Woord van God, om te zingen tot Gods eer en te bidden voor elkaar.
We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel.
Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en uit de vertaling van het
Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951.

Bijzondere kerkdiensten zijn naast de christelijke feesten,
zoals Kerst en Pasen bijvoorbeeld de startzondag en de gemeentezondag.
Ook worden er twee keer per jaar kinderdiensten georganiseerd.
Sinds 2007 vinden er ongeveer 2 keer per maand ‘alternatieve avonddiensten’ plaats.

Er zijn:
X-factor Jeugddiensten 

Zangdiensten (‘traditionele’ zangdiensten en sing-ins met Opwekkingsliederen)

Themadiensten (verdieping van het geloof)

Hieronder vind je het rooster van de kerkdiensten. Kom gerust eens langs en vier met ons mee!

                      Ter info: Collecten (thuisluisteraars)
Diaconie
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op
NL 24 RABO 0366 7084 14
t.n.v Diaconie Gereformeerde Kerk Vuren

Kerk
Normaal gesproken is (minimaal) één collecte per Zondag bestemd voor de kerk. We vragen u vriendelijk om een bijdrage in de kosten voor de kerk.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 57 RABO 0328 0048 20
t.n.v. Gereformeerde Kerk Vuren
o.v.v. Collecte Kerk

 Stichting de Morgenster – Renovatie Dak
Zoals u bekend, is er iedere 1e Zondag van de maand een extra collecte voor de renovatie van het kerkdak. Nu deze collecte niet door kan gaan, maar we wel graag door willen sparen voor de renovatie van het dak, vragen we u vriendelijk om uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van Stichting de Morgenster.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 91 RABO 0328 048925
t.n.v. Stichting de Morgenster
o.v.v. Renovatie dak

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!!

31 juli              10.00 uur:       Zendingsdienst met fam. Joensen

Zomerdienst    Organist:         Dhr. Fr. de Jongh

                        Collecte:          1e Onderhoud pastorie en kerk

                                                2e Kerk

                        Oppas/ KND:  Yvonne

                        Thema:           Ook Cornelius moet Evangelie horen

                                                Hand. 10

 

7 augustus      10.00 uur:       Ds. R. ten Napel, ’s Gravendeel

Zomerdienst    Organist:         Dhr. Fr. de Jongh

                        Collecte:          1e Ned. Bijbelgenootschap, 2e Kerk

                                                3e Morgenster – renovatie dak

                        Oppas/ KND:  Hilde

                        Thema:           David als koning in Jeruzalem

                                                2 Sam. 5:1-16

 

14 augustus    10.00 uur:       Ds. A.T. v. Blijderveen, Veenendaal

Zomerdienst    Organist:         Dhr. Fr. de Jongh

                        Collecte:          1e Woord en Daad, 2e Kerk

                                               Oppas/ KND:  Yvonne

                        Thema:           De ark in Jeruzalem gebracht

                                                2 Sam. 6:1-23

                         Na de dienst koffie/thee of limonade drinken

 

21 augustus    10.00 uur:       Dhr. J. Veltrop, Vianen

Zomerdienst    Organist:         Dhr. J. Les

                        Collecte:          1e Stichting Open Doors, 2e Kerk

                        Oppasdienst:  Gerda en Ellis

                        KND:               Rianne

                        Thema:           David ontfermt zich over Mefiboset

                                                2 Sam. 9:1-13

 

28 augustus    10.00 uur:       Ds. W.M. de Bruin, Bleiswijk

Zomerdienst    Organist:         Dhr. G. Roza

                        Collecte:          1e Diaconie, 2e Kerk

                        Oppasdienst:  Yvonne

                        KND:               Hilde en Myrthe

                        Thema:           David en Batseba, 2 Sam. 11

 

4 september    10.00 uur:       n.n.b.

                        Organist:         Dhr. Fr. de Jongh

                        Collecte:          1e Mercy Ships, 2e Kerk,

                                                3e Morgenster – renovatie dak

                        Oppasdienst:  Rianne

                        KND:               Nicole en Hannah

                        Thema:           Natan roept David en Batseba

                                                tot de orde, 2 Sam. 12:1-25

                        18.30 uur        Ds. L. Krüger, Barendrecht

                        Organist:         Dhr. Fr. de Jongh