De kerkdiensten vinden ’s zondags plaats om 10.00 uur en om 18.30 uur.
Het adres van onze kerk is Esdoornlaan 2, 4214 DA Vuren

We komen samen om God en elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar het
Woord van God, om te zingen tot Gods eer en te bidden voor elkaar.
We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel.
Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en uit de vertaling van het
Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951.

Bijzondere kerkdiensten zijn naast de christelijke feesten,
zoals Kerst en Pasen bijvoorbeeld de startzondag en de gemeentezondag.
Ook worden er twee keer per jaar kinderdiensten georganiseerd.
Sinds 2007 vinden er ongeveer 2 keer per maand ‘alternatieve avonddiensten’ plaats.

Er zijn:
X-factor Jeugddiensten (klik voor meer informatie)

Zangdiensten (‘traditionele’ zangdiensten en sing-ins met Opwekkingsliederen)

Themadiensten (verdieping van het geloof)

Hieronder vind je het rooster van de kerkdiensten. Kom gerust eens langs en vier met ons mee!

                      Kerk weer open! Komt u/jij weer?
                                     LEES MEER >>>

Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op

NL 24 RABO 0366 7084 14
t.n.v Diaconie Gereformeerde Kerk Vuren

Kerk
Normaal gesproken is (minimaal) één collecte per Zondag bestemd voor de kerk. We vragen u vriendelijk om een bijdrage in de kosten voor de kerk.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 57 RABO 0328 0048 20
t.n.v. Gereformeerde Kerk Vuren
o.v.v. Collecte Kerk

 Stichting de Morgenster – Renovatie Dak
Zoals u bekend, is er iedere 1e Zondag van de maand een extra collecte voor de renovatie van het kerkdak. Nu deze collecte niet door kan gaan, maar we wel graag door willen sparen voor de renovatie van het dak, vragen we u vriendelijk om uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van Stichting de Morgenster.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 91 RABO 0328 048925
t.n.v. Stichting de Morgenster
o.v.v. Renovatie dak

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!!

22 nov.     Laatste zondag kerkelijk jaar
                 10.00 uur:     ds. W. Sikkema, Apeldoorn
                    Organist:    dhr. G. Roza
                     Collecte:    1e Zending fam. Joensen 2e Kerk
              Oppasdienst:    Rianne en Tamar
                          KND:    Nicole en Manisha
                       Thema:    De rijke man en Lazarus Lucas 16:19-31                        18.30 uur:    ds. W. Van Herwijnen, Zwijndrecht
                     Organist:   dhr. E. Versteeg

29 nov.       10.00 uur:    ds. J.T. de Koning, Alphen a/d Rijn
1e Advent     Organist:   dhr. Fr. de Jongh
                       Collecte:    1e Ond. Pastorie en kerkgebouw 2e Kerk
                Oppasdienst:    Sandra en Joas
                             KND:    Yvonne en Tamar
                          Thema:   God redt de Zoon Openbaring 12:1-6
                     18.30 uur:    ds. J. Sparreboom, Sliedrecht
                        Organist:   dhr. Fr. de Jongh

6 dec.           
10.00 uur:    ds. Kees van Velzen, Blaricum
2e Advent       Organist:    dhr. Fr. de Jongh
                         Collecte:    1e Diaconie 2e Kerk 3e Renovatie Dak                        Oppasdienst:    Hettie en Sifra
                               KND:    Yara en Hannah
                            Thema:    Kaïn en Abel Genesis 4:1-26
                       18.30 uur:    ds. M. Vastenhout, Eethen
                          Organist:   dhr. Fr. de Jong