De kerkdiensten vinden ’s zondags plaats om 10.00 uur en om 18.30 uur.
Het adres van onze kerk is Esdoornlaan 2, 4214 DA Vuren

We komen samen om God en elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar het
Woord van God, om te zingen tot Gods eer en te bidden voor elkaar.
We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel.
Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en uit de vertaling van het
Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951.

Bijzondere kerkdiensten zijn naast de christelijke feesten,
zoals Kerst en Pasen bijvoorbeeld de startzondag en de gemeentezondag.
Ook worden er twee keer per jaar kinderdiensten georganiseerd.
Sinds 2007 vinden er ongeveer 2 keer per maand ‘alternatieve avonddiensten’ plaats.

Er zijn:
X-factor Jeugddiensten (klik voor meer informatie)

Zangdiensten (‘traditionele’ zangdiensten en sing-ins met Opwekkingsliederen)

Themadiensten (verdieping van het geloof)

Hieronder vind je het rooster van de kerkdiensten. Kom gerust eens langs en vier met ons mee!

                      Kerk weer open! Komt u/jij weer?
                                     LEES MEER >>>

Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op

NL 24 RABO 0366 7084 14
t.n.v Diaconie Gereformeerde Kerk Vuren

Kerk
Normaal gesproken is (minimaal) één collecte per Zondag bestemd voor de kerk. We vragen u vriendelijk om een bijdrage in de kosten voor de kerk.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 57 RABO 0328 0048 20
t.n.v. Gereformeerde Kerk Vuren
o.v.v. Collecte Kerk

 Stichting de Morgenster – Renovatie Dak
Zoals u bekend, is er iedere 1e Zondag van de maand een extra collecte voor de renovatie van het kerkdak. Nu deze collecte niet door kan gaan, maar we wel graag door willen sparen voor de renovatie van het dak, vragen we u vriendelijk om uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van Stichting de Morgenster.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 91 RABO 0328 048925
t.n.v. Stichting de Morgenster
o.v.v. Renovatie dak

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!!

19 juli              10.00 uur:        ds. G.T. Molenaar
Zomerdienst   Organist:          dhr. Fr. de Jongh
                        Collecte:           1e Onderhoud pastorie / kerkgebouw
                                                 2e Kerk
                        Oppasdienst:    Gerda en Ellis
                        KND:                 Yvonne en Tamar

26 juli              10.00 uur:        ds. B. Oosterom, Rumpt
Zomerdienst   Organist:          dhr. Fr. de Jongh
                         Collecte:          1e Diaconie 2e Kerk
                         Oppasdienst:   Yvonne en Joas

2 aug.              10.00 uur:         dhr. W. Bevelander, Dordrecht
Zomerdienst   Organist:           dhr. J. Les
                         Collecte:           1e A.K.A. t.b.v. aanschaf beamer 
                                                  2e Kerk
                        Extra collecte:    St. Morgenster Renovatie Kerkdak
                        Oppasdienst:     Hilde

9 aug.              10.00 uur:         ds. Dubbelman, Giessenburg
Zomerdienst   Organist:           dhr. Fr. de Jongh
                         Collecte:           1e Onderhoud pastorie / kerkgebouw
                                                  2e Kerk
                         Oppasdienst:    Daniëlle

16 aug.             10.00 uur:       ds. W. Sikkema, Apeldoorn
Zomerdienst    Organist:         dhr. E. Versteeg
                          Collecte:         1e Diaconie 2e Kerk
                          Oppasdienst:  Stefan

23 aug.             10.00 uur:     dhr. Theo de Koning, Nieuw-Lekkerland
Zomerdienst    Organist:       dhr. Fr. de Jongh
                         Collecte:        1e A.K.A. t.b.v. aanschaf beamer
                                               2e Kerk
                         Oppasdienst: Yvonne
                         KND:              Nicole en Hannah

30 aug.            10.00 uur:      dhr. Rob Favier, Groot-Ammers
Zomerdienst   Organist:        dhr. Fr. de Jongh
                        Collecte:         1e Diaconie 2e Kerk
                        Oppasdienst:  Rianne en Sifra
                        KND:               Yara en Myrthe
Afscheidsdienst 14.30 uur:  ds. G.T. Molenaar
in de Thaborkerk Organist:   dhr. Fr. de Jongh

6 sept.             10.00 uur:       n.n.b.
Heilig               Organist:        dhr. Fr. de Jongh
Avondmaal     Collecte:         1e onbekend 2e Kerk
                         Avondmaalscoll: International Justice Mission
                         Oppasdienst:  Sandra en Joas
                         KND:               Mariëlle en Manisha
                         Thema:           Voorbede voor iedereen
                                                1 Timoteüs 2:1-13
Heilig              18.30 uur:       ds. L. Krüger, Barendrecht
Avondmaal     Organist:         dhr. Fr. de Jongh

13 sept.          10.00 uur:       ds. C.N. van Dis, Nieuwegein
                        Organist:         dhr. G. Roza
                        Collecte:         1e KIA Werelddiaconaat Ghana 2e Kerk
                        Extra collecte: renovatie kerkdak
                        Oppasdienst:   Hettie en Tamar ?
                        KND:                Hilde en Tamar ?
                        Thema:            Ouderlingen en diaken
                                                1 Timoteüs 3:1-16
                        18.30 uur:       ds. N.J. Dekker, Almkerk
                        Organist:         dhr. J. Les