De kerkdiensten vinden ’s zondags plaats om 10.00 uur en om 18.30 uur.
Het adres van onze kerk is Esdoornlaan 2, 4214 DA Vuren

We komen samen om God en elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar het
Woord van God, om te zingen tot Gods eer en te bidden voor elkaar.
We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel.
Wij lezen meestal uit de NBV, maar ook uit de NBG ’51, HSV en NBV ’21.

Bijzondere kerkdiensten zijn naast de christelijke feesten,
zoals Kerst en Pasen bijvoorbeeld de startzondag en de gemeentezondag.
Ook worden er twee keer per jaar kinderdiensten georganiseerd.
Sinds 2007 vinden er ongeveer +/- 1 keer per maand ‘alternatieve avonddiensten’ plaats.

Er zijn:
Jeugddiensten 

Zangdiensten (‘traditionele’ zangdiensten en sing-ins met Opwekkingsliederen)

Themadiensten (verdieping van het geloof)

Hieronder vind je het rooster van de kerkdiensten. Kom gerust eens langs en vier met ons mee!

                      Ter info: Collecten (thuisluisteraars)
Diaconie
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op
NL 24 RABO 0366 7084 14
t.n.v Diaconie Gereformeerde Kerk Vuren

Kerk
Normaal gesproken is (minimaal) één collecte per Zondag bestemd voor de kerk. We vragen u vriendelijk om een bijdrage in de kosten voor de kerk.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 57 RABO 0328 0048 20
t.n.v. Gereformeerde Kerk Vuren
o.v.v. Collecte Kerk

 Stichting de Morgenster – Renovatie Dak
Zoals u bekend, is er iedere 1e Zondag van de maand een extra collecte voor de renovatie van het kerkdak. Nu deze collecte niet door kan gaan, maar we wel graag door willen sparen voor de renovatie van het dak, vragen we u vriendelijk om uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van Stichting de Morgenster.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 91 RABO 0328 048925
t.n.v. Stichting de Morgenster
o.v.v. Renovatie dak

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!!

                            

                                   PAASPROJECT

19 maart        10.00 uur:       Dhr. T. de Koning, Nw. Lekkerland

4e zondag       Organist:         Dhr. Fr. de Jongh

                        Collecte:          1e Eigen jeugdwerk, 2e Kerk

                        Oppas:            Hettie

                        KND:               Mariëlle en Hannah

                        Thema:           De farao buigt niet voor God, Ex.7-10

Themadienst 18.30 uur:    Ds. J. van Schaik, Zeist

in Vuren         Organist:         Dhr. Fr. de Jongh

 

26 maart        10.00 uur:       Ds. E.E. Bouter, Hendrik I.Ambacht

5e zondag       Organist:         Dhr. G. Roza

  Collecte:          1e Zending – fam. Joense  2e Kerk

  Oppas:            Hilde

  KND:               Sandra en Jedidja

                        Thema:           De laatste plaag voor Egypte, Ex. 11

                        19.30 uur:      Sing-in in de Thaborkerk

 

2 april             10.00 uur:       Ds. M. Dubbelman, H’veld G’dam

Palmzondag   Organist:         Dhr. J. Les

                        Collecte:          1e Palmpasen collecte PKN –

                                                Kinderen en jongeren 2e Kerk

                                                3e Morgenster – renovatie dak

                        Oppas:            Gerda en Ellis

                        KND:               Hilde en Myrthe

                        Thema:           Pesachfeest en uittocht, Ex. 12

                        18.30 uur:      Ds. J.D.J. Ten Voorde, Doornspijk

                        Organist:         Dhr. E. Versteeg

 

                                             Paascyclus

 

6 april              19.30 uur:         Ds. J. Kaai, Giessenburg

Witte Donderdag  Organist:      Dhr. Fr. de Jongh

Heilig Avondmaal  Collecte:     International Justice Mission

 

7 april                19.30 uur:     Ds. M.J. Luteijn

Goede Vrijdag   Organist:       Dhr. Fr. de Jongh

                                                 Geen collecte

8 april                 21.30 uur:     Gemeenteleden

 

Stille Zaterdag   Collecte:        Diaconie

                            Organist:       Dhr. Fr. de Jongh

 

9 april                  9.45 uur:      Ds. M.J. Luteijn

Pasen                  Organist:       Dhr. Fr. de Jongh

                                                  Medewerking ensemble Harp en Luit

                             Collecte:       1e Paascollecte Kerk in Actie,

                                                  Werelddiaconaat Moldavië 2e Kerk

                             Oppas:         Yvonne

                             KND:            Nicole en Hannah

                             Thema:        God bevrijdt zijn volk door de zee

                                                  Ex. 14

                             18.30 uur:     Afsluiting paascyclus