De kerkdiensten vinden ’s zondags plaats om 10.00 uur en om 18.30 uur.
Het adres van onze kerk is Esdoornlaan 2, 4214 DA Vuren

We komen samen om God en elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar het
Woord van God, om te zingen tot Gods eer en te bidden voor elkaar.
We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel.
Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en uit de vertaling van het
Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951.

Bijzondere kerkdiensten zijn naast de christelijke feesten,
zoals Kerst en Pasen bijvoorbeeld de startzondag en de gemeentezondag.
Ook worden er twee keer per jaar kinderdiensten georganiseerd.
Sinds 2007 vinden er ongeveer 2 keer per maand ‘alternatieve avonddiensten’ plaats.

Er zijn:
X-factor Jeugddiensten 

Zangdiensten (‘traditionele’ zangdiensten en sing-ins met Opwekkingsliederen)

Themadiensten (verdieping van het geloof)

Hieronder vind je het rooster van de kerkdiensten. Kom gerust eens langs en vier met ons mee!

                                   COVID-maatregelen
        Er zijn nieuwe afspraken gemaakt: LEES MEER >>>
 

                Ter info: Collecten (thuisluisteraars) 
Diaconie
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op
NL 24 RABO 0366 7084 14
t.n.v Diaconie Gereformeerde Kerk Vuren

Kerk
Normaal gesproken is (minimaal) één collecte per Zondag bestemd voor de kerk. We vragen u vriendelijk om een bijdrage in de kosten voor de kerk.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 57 RABO 0328 0048 20
t.n.v. Gereformeerde Kerk Vuren
o.v.v. Collecte Kerk

 Stichting de Morgenster – Renovatie Dak
Zoals u bekend, is er iedere 1e Zondag van de maand een extra collecte voor de renovatie van het kerkdak. Nu deze collecte niet door kan gaan, maar we wel graag door willen sparen voor de renovatie van het dak, vragen we u vriendelijk om uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van Stichting de Morgenster.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 91 RABO 0328 048925
t.n.v. Stichting de Morgenster
o.v.v. Renovatie dak

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!!

30 januari                10.00 uur:         ds. C.N. van Dis, Nieuwegein
Heilig Avondmaal     Organist:         dhr. Fr. de Jongh
                                    Collecte:        1e Eigen jeugdwerk 2e Kerk
                                                          3e International Justice Mission
                             Oppasdienst:        Gerda en Ellis
                                         KND:         Yara en Jedidja
                                      Thema:        De droom van de farao, Gen.41                                   18.30 uur:         ds. P.J. Weij, H’veld G-dam                                           Organist:         dhr. Fr. de Jongh

6 februari                 10.00 uur:        ds. J. Scheele-Goedhart,
                                                           Amsterdam
                                   Organist:         dhr. Fr. de Jongh
                                    Collecte:        1e Diaconie 2e Kerk
                                                          3e Morgenster- renovatie dak
                             Oppasdienst:        Yvonne
                                         KND:         Hilde en Myrthe
                                      Thema:         Jozefs broers naar Egypte,
                                                           Gen. 42
                                 18.30 uur:         ds. W.M. de Bruin, Bleiswijk
                                   Organist:         dhr. Fr. de Jongh

13 februari               10.00 uur:        ds. M. Visser, Wezep
                                    Organist:        dhr. J. Les
                                     Collecte:       1e Zending- Connected Church
                                                          2e Kerk
                             Oppasdienst:        Rianne
                                          KND:        Nicole en Hannah
                                      Thema:         Benjamin mee naar Egypte,
                                                           Gen. 43-44
                                   18.30 uur:       ds. D. Maassen v.d. Brink, Well
                                     Organist:       dhr. E. Versteeg

20 februari                 10.00 uur:      ds. A.T. v. Blijderveen,                                                                            Veenendaal
                                     Organist:       dhr. Fr. de Jongh
                                     Collecte:        1e Werelddiaconaat Oeganda
                                                           2e Kerk
                               Oppasdienst:       Sandra
                                            KND:       Yvonne en Jedidja
                                        Thema:       Jozef herenigd met broers en                                                                vader Gen. 45:1-46:7
                                     8.30 uur:       ds. A. Zoutendijk, Utrecht                                                 Organist:        dhr. Fr. de Jong