De kerkdiensten vinden ’s zondags plaats om 10.00 uur en om 18.30 uur.
Het adres van onze kerk is Esdoornlaan 2, 4214 DA Vuren

We komen samen om God en elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar het
Woord van God, om te zingen tot Gods eer en te bidden voor elkaar.
We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel.
Wij lezen meestal uit de NBV, maar ook uit de NBG ’51, HSV en NBV ’21.

Bijzondere kerkdiensten zijn naast de christelijke feesten,
zoals Kerst en Pasen bijvoorbeeld de startzondag en de gemeentezondag.
Ook worden er twee keer per jaar kinderdiensten georganiseerd.
Sinds 2007 vinden er ongeveer +/- 1 keer per maand ‘alternatieve avonddiensten’ plaats.

Er zijn:
Jeugddiensten 

Zangdiensten (‘traditionele’ zangdiensten en sing-ins met Opwekkingsliederen)

Themadiensten (verdieping van het geloof)

Hieronder vind je het rooster van de kerkdiensten. Kom gerust eens langs en vier met ons mee!

                      Ter info: Collecten (thuisluisteraars)
Diaconie
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op
NL 24 RABO 0366 7084 14
t.n.v Diaconie Gereformeerde Kerk Vuren

Kerk
Normaal gesproken is (minimaal) één collecte per Zondag bestemd voor de kerk. We vragen u vriendelijk om een bijdrage in de kosten voor de kerk.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 57 RABO 0328 0048 20
t.n.v. Gereformeerde Kerk Vuren
o.v.v. Collecte Kerk

 Stichting de Morgenster – Renovatie Dak
Zoals u bekend, is er iedere 1e Zondag van de maand een extra collecte voor de renovatie van het kerkdak. Nu deze collecte niet door kan gaan, maar we wel graag door willen sparen voor de renovatie van het dak, vragen we u vriendelijk om uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van Stichting de Morgenster.
Uw bijdrage (voor deze maand) kunt u overmaken op:
NL 91 RABO 0328 048925
t.n.v. Stichting de Morgenster
o.v.v. Renovatie dak

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!!

                                        2e Advent

 27 november        10.00 uur:     Ds. R. Werrie, Bunschoten-Sp’burg

1e Advent              Organist:       Dhr. Fr. de Jongh

                                Collecte:       1e Werelddiaconaat Colombia 

                                                     2e kerk

                                Oppas:         Sandra

                                KND:            Yvonne en Jedidja

                                Thema:        Zacharias opgeschrikt tijdens werk

                                                     Luc. 1:5-25

Themadienst in    18.30 uur      Ds. M.J. Luteijn

Vuren                     Organist:       Dhr. Fr. de Jongh


4 december       10.00 uur:         Dhr. Th de Koning, Nw. Lekkerland

2e Advent          Organist:           Dhr. J. Les

                           Collecte:           1e Diaconie, 2e Kerk,

                                                    3e Morgenster – renovatie dak

                           Oppasdienst:    Hettie

                            KND:                Mariëlle en Myrthe

                            Thema:            Maria opgeschrikt uit 

                                                    toekomstplannen, Luc. 1:26-38.

                          18.30 uur:         Dhr. J. Veltrop, Vianen

                          Organist:            Dhr. E. Versteeg


11 december    10.00 uur:       Ds. N.J. Dekker, Almkerk

3e Advent         Organist:         Dhr. G. Roza

                          Collecte:         1e A.K.A., 2e Kerk

                          Oppas:            Hilde

                          KND:               Sandra en Hannah

                          Thema:           Maria en Elisabeth vinden

                                                  rust in geloof, Luc. 1:39-56.

                         18.30 uur:        Ds. D. Maassen v.d. Brink, Well

                          Organist:         n.n.b.18 december   10.00 uur:        Ds. M.J. Luteijn

4e Advent        Organist:           Dhr. J. Les

                         Collecte:           1e Onderhoud pastorie en kerk

                                                  2e Kerk

                          Oppas:            Gerda en Ellis

                          KND:               Rianne en Jedidja

                          Thema:           Johannes bewijst Gods 

                                                  blijde boodschap, Luc. 1:57-80.

                Na de dienst Koffie/thee of limonade drinken

                           18.30 uur:      Ds. G.J. Mink, Sliedrecht

                           Organist:         Dhr. E. Versteeg


25 december    10.00 uur:        Ds. M.J. Luteijn

1e Kerstdag      Organist:          Dhr. Fr. de Jongh

                           Collecte:          1e Kerk in Actie – 

                                                   kinderen in de knel  2e Kerk

                           Oppas:            Yvonne

                           KND:               Hilde en Myrthe

                           Thema:           God stelt ons gerust: Jezus is

                                                   geboren, Luc. 2:1-20.


31 december     19.30 uur:        n.n.b.

Oudjaars            Organist:          Dhr. Fr. de Jongh

avond                 Collecte:          1e Kerk