Predikant

Sinds september 2022 is Mart Jan Luteijn predikant van De Morgenster voor 0,4fte.
Hij startte in 2015 op 18-jarige leeftijd met de studie theologie in Amsterdam,
waar hij ook betrokken was bij het pionierswerk.
Daarna werkte hij voor het studentepastoraat van IFES in Midden-Brabant.
Naast het predikantschap doet hij promotieonderzoek aan de ETF in Leuven over de betekenis van het
Oude Testament voor christenen in de 21e eeuw.
Mede daardoor komen in kerkdiensten lastigere verhalen en moeilijke psalmen regelmatig aan de orde.
Kerntaken in de gemeente zijn behalve Bijbelgetrouwe en eigentijdse prediking ook het contact met jonge generaties en
gemeenteopbouw door het coachen van vrijwilligers.
Het is zijn doel om inzichten uit de eeuwenoude christelijke traditie relevant te maken voor de mensen van nu.

Contact opnemen met ds. Mart Jan Luteijn kan via domineeluteijn@gmail.com of 06-19444512

Zie verder de interviews met de lokale huis-aan-huis-kranten:
Mart Jan Luteijn nieuwe predikant gereformeerde kerk in Vuren | Al het nieuws uit West Betuwe (hetkontakt.nl)
en
Jonge predikant in Vuren houdt van preken en omgang met jongeren – destadgorinchem.nl Nieuws uit de regio Gorinchem

WordPress PopUp Plugin