Gemeente Groei Groep

Eén keer in de twee weken op dinsdagavond komen een aantal gemeenteleden samen om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spreken over het geloof en het gewone leven rondom een geopende Bijbel.
De drie G’s staan voor:
– Groeien in geloof
We gaan op ontdekkingsreis in de Bijbel en leren God beter kennen.
– Groeien in gemeenschap
We delen wat ons bezighoudt,
leren van elkaar en versterken de onderlinge band.
– Groeien in getal
We nodigen anderen uit om mee te doen aan deze gezamenlijke zoektocht.
Klik hier voor meer informatie over de achtergrond en visie van de GGG.
Ben je al vaker geweest of kom je voor de eerste keer?
Iedereen is hartelijk welkom, ouderen en jongeren!

De avond van de GGG ziet er als volgt uit:
19:45 Ontvangst met koffie en thee.
20:00 Opening met gebed en lied, gevolgd door bespreking van de vragen rondom het thema a.d.h.v. een boekje.
21.30 – 21.45 Afsluiting.

Gemeente Groei Groep

GEMEENTE GROEI GROEP 
Ook dit jaar hoopt de GGG weer bij elkaar te komen na de startzondag. De eerste bijeenkomst zal zijn op dinsdagavond D.V. 3 oktober, in de consistorie. We gaan verder met het boekje Dit is mijn lichaam, p.78 t/m 83, ‘Jij bent jaloers?’.  
Het thema van het winterwerk is dit jaar: ‘Geroepen om te dienen.’ Daarom zullen we, naast het lezen van de genoemde pagina’s, het nadenken en maken van de vragen erover, dit jaar óók aandacht besteden aan een extra vraag bij elk hoofdstuk uit het boekje: ‘Wat zegt dit gedeelte over mijn roeping en over mijn dienen?’ Dat zal de ene keer duidelijker zijn dan de andere keer, maar we gaan erover in gesprek! 
De tweede avond is op D.V. 24 oktober, p. 84 t/m 89, ‘Au ik voel jouw pijn’. 
De data, met het betreffende hoofdstuk erbij, zullen steeds worden vermeld in het Kontaktblad in de agenda en op de zondag vóór de bijeenkomst bij de afkondigingen.  
Wil je eerst een avond meemaken om te ervaren wat het is, je bent van harte welkom!  
Voor informatie kun je bellen naar Magda de Kock, 0418-581426.
De data tot eind 2023 zijn verder: 7 november, 28 november en 19 december.