Gemeente Groei Groep

Eén keer in de twee weken op dinsdagavond komen een aantal gemeenteleden samen om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spreken over het geloof en het gewone leven rondom een geopende Bijbel.
De drie G’s staan voor:
– Groeien in geloof
We gaan op ontdekkingsreis in de Bijbel en leren God beter kennen.
– Groeien in gemeenschap
We delen wat ons bezighoudt,
leren van elkaar en versterken de onderlinge band.
– Groeien in getal
We nodigen anderen uit om mee te doen aan deze gezamenlijke zoektocht.
Klik hier voor meer informatie over de achtergrond en visie van de GGG.
Ben je al vaker geweest of kom je voor de eerste keer?
Iedereen is hartelijk welkom, ouderen en jongeren!

De avond van de GGG ziet er als volgt uit:
19:45 Ontvangst met koffie en thee.
20:00 Opening met gebed en lied, gevolgd door bespreking van de vragen rondom het thema a.d.h.v. een boekje.
21.30 – 21.45 Afsluiting.

Gemeente Groei Groep

Zoals in het vorige Kontaktblad was aangegeven, zou de GGG samenkomen op D.V. dinsdag 14 april.

Door alle beperkende maatregelen kan dat nu niet meer. 
We weten niet hoelang deze situatie gaat duren, maar omdat de GGG na 1 juni in dit seizoen niet meer bij elkaar komt, is de laatste bijeenkomst van dit seizoen dus geweest op 10 maart 2020!

Wij mogen weten dat God altijd bij ons wil zijn. Daarom bidden en hopen wij dat Hij ons gezondheid en kracht wil geven in deze moeilijke tijd.

Het is de tijd vlak voor Pasen: Jezus leeft! Hij zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. […] Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Mat. 28:18 en 20)

Hartelijke groet,

Thea Niezen, tel. 0183-630500, Magda de Kock, tel. 0418-581426.