Gemeente Groei Groep

Eén keer in de twee weken op dinsdagavond komen een aantal gemeenteleden samen om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spreken over het geloof en het gewone leven rondom een geopende Bijbel.
De drie G’s staan voor:
– Groeien in geloof
We gaan op ontdekkingsreis in de Bijbel en leren God beter kennen.
– Groeien in gemeenschap
We delen wat ons bezighoudt,
leren van elkaar en versterken de onderlinge band.
– Groeien in getal
We nodigen anderen uit om mee te doen aan deze gezamenlijke zoektocht.
Klik hier voor meer informatie over de achtergrond en visie van de GGG.
Ben je al vaker geweest of kom je voor de eerste keer?
Iedereen is hartelijk welkom, ouderen en jongeren!

De avond van de GGG ziet er als volgt uit:
19:45 Ontvangst met koffie en thee.
20:00 Opening met gebed en lied, gevolgd door bespreking van de vragen rondom het thema a.d.h.v. een boekje.
21.30 – 21.45 Afsluiting.

Gemeente Groei Groep

De GGG is inmiddels twee keer bij elkaar geweest.

De derde avond is op D.V. dinsdag 7 december.
Dan behandelen we les 10: Integer leven, p.93 t/m 100.

In het nieuwe jaar komen we bij elkaar op D.V. dinsdag 4 januari 2022.
Aan de beurt is les 11: Gods almacht, p. 101 t/m 108.

De avond begint met koffie en thee om 19.45 uur in de bijzaal van de kerk.

Voor meer informatie kunt u of kun jij contact opnemen met Magda de Kock,
tel. 0418-581426. Tot ziens!