Gemeente Groei Groep

Eén keer in de twee weken op dinsdagavond komen een aantal gemeenteleden samen om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spreken over het geloof en het gewone leven rondom een geopende Bijbel.
De drie G’s staan voor:
– Groeien in geloof
We gaan op ontdekkingsreis in de Bijbel en leren God beter kennen.
– Groeien in gemeenschap
We delen wat ons bezighoudt,
leren van elkaar en versterken de onderlinge band.
– Groeien in getal
We nodigen anderen uit om mee te doen aan deze gezamenlijke zoektocht.
Klik hier voor meer informatie over de achtergrond en visie van de GGG.
Ben je al vaker geweest of kom je voor de eerste keer?
Iedereen is hartelijk welkom, ouderen en jongeren!

De avond van de GGG ziet er als volgt uit:
19:45 Ontvangst met koffie en thee.
20:00 Opening met gebed en lied, gevolgd door bespreking van de vragen rondom het thema a.d.h.v. een boekje.
21.30 – 21.45 Afsluiting.

Gemeente Groei Groep

GEMEENTE GROEI GROEP 

Gemeente Groei Groep

Op dinsdag 30 januari heeft de GGG het laatste hoofdstuk van het boekje Dit is mijn lichaam behandeld. We hopen op D.V. 20 februari te beginnen met een nieuw bijbelstudieboekje over de brief van Jakobus: Leef je geloof! Thuis bereiden we de vragen voor en lezen de informatieve gedeelten en de bijbehorende bijbelgedeeltes. 
Op de avond zelf gaan we met elkaar in gesprek. Soms vullen we elkaar aan, soms hebben we andere gedachten erover, maar we proberen zo te leren hoe we als christenen het geloof handen en voeten kunnen geven. 
We beginnen elke avond met het zingen van een psalm of een lied en daarna brengen we de avond in gebed bij God en leggen Hem ook onze zorgen en noden voor en danken voor wat Hij ons heeft gegeven. 

Wilt u of wil jij ook meedoen of een avond eerst kennismaken, hartelijk welkom!
De data staan in de agenda in het Kontaktblad en ook in de kerkdienst wordt de zondag voorafgaande aan de bijeenkomst de datum e.d. afgekondigd.

Meer informatie? Bel of mail naar Magda de Kock, tel. 0418-581426 of famkock@solcon.nl

WordPress PopUp Plugin