Gemeente Groei Groep

Eén keer in de twee weken op dinsdagavond komen een aantal gemeenteleden samen om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spreken over het geloof en het gewone leven rondom een geopende Bijbel.
De drie G’s staan voor:
– Groeien in geloof
We gaan op ontdekkingsreis in de Bijbel en leren God beter kennen.
– Groeien in gemeenschap
We delen wat ons bezighoudt,
leren van elkaar en versterken de onderlinge band.
– Groeien in getal
We nodigen anderen uit om mee te doen aan deze gezamenlijke zoektocht.
Klik hier voor meer informatie over de achtergrond en visie van de GGG.
Ben je al vaker geweest of kom je voor de eerste keer?
Iedereen is hartelijk welkom, ouderen en jongeren!

De avond van de GGG ziet er als volgt uit:
19:45 Ontvangst met koffie en thee.
20:00 Opening met gebed en lied, gevolgd door bespreking van de vragen rondom het thema a.d.h.v. een boekje.
21.30 – 21.45 Afsluiting.

Gemeente Groei Groep

Op D.V. dinsdag 29 november komt de GGG voor de vierde keer bij elkaar. Aan de beurt is programma 5
‘Het hart en de bloedsomloop’, p. 43 t/m 49.

D.V. dinsdag 20 december komt de GGG én de bijbelstudiegroep bij elkaar om zich voor te bereiden op het Kerstfeest. 

In het nieuwe jaar is de eerste bijeenkomst op D.V. 10 januari 2023.
We bespreken dan programma 6 ‘Oren die beter horen’, p. 50 t/m 55.
De avonden beginnen met koffie en thee om 19.45 uur in de consistorie
of de bijzaal van de kerk.
We sluiten af om ongeveer 21.30 uur.

Voor meer informatie kunt u of kun jij contact opnemen met:
Jannie van den Bergh, tel. 06-57222899 of
Magda de Kock, tel. 0418-581426.

Tot ziens!