Privacy Gereformeerde Kerk “De Morgenster” Vuren

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is in een Privacyverklaring
vastgelegd hoe we als gemeente omgaan met de persoonsgegevens van leden en bezoekers van onze gemeente.
De privacyverklaring kunt u hier lezen.

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen
met de kerkenraad.
De contactgegevens van de kerkenraad vindt u hier.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

WordPress PopUp Plugin