Neem voor informatie contact op met:

Vacaturenbank

In onze kerk zijn veel mensen actief op velerlei gebied.
Dat is ook nodig om al het werk gaande te houden.
Langzamerhand lijkt er echter een vanzelfsprekendheid
te zijn ontstaan inzake wie wat doet of doen.
Ongetwijfeld zijn er onder ons broeders of zusters
die wel eens denken:” ik zou eigenlijk ook wel wat willen
doen voor de kerk, maar wat?”, of “dat zou ik wel leuk
vinden om te doen, maar het gebeurt al.”
Om inzicht te geven in wat er wordt gedaan en
waar aanvulling of aflossing van de wacht nodig is,
komt deze rubriek “Vacaturebank” geregeld
in het Kontaktblad te staan.
In deze eerste vacaturebank worden
alle “commissies”genoemd.

Kerkenraad alle ambten
Pastoraat (bez. zusters/-broeders)
St. De Morgenster
Jeugddiensten
Kinderdiensten
Zangdiensten  
Sing-ins (1 vacature)
Muzikale beg. bijz. diensten
Alpha en BetacursusIngeborg
Kinderclub (1 vacature)
Tienerclub Rock Solid
Kindernevendienst
Oppasdienst
GemeenteGroeiGroep

Gebedskring
Verjaardagsfonds
Kontaktblad bezorging
Ledenadm. / website / drukwerk
Evangelisatie / verspr. flyers
Bloemengroet
Gastvrouwen/-heren
Kerkauto

Gemeentezondag (organisatie)
Schoonmaak kerk
Onderhoud kerk, tuin en pastorie
Beamteam, beeld, geluid, beamer

Mariëlle v. Herwijnen    06-30247920
Dirk van Zandwijk         840151
Peter de Haij                 661359
Barend van den Bergh  06-51415154
Barend van den Bergh  06-51415154
Ingeborg Roukema       636937
Thea Niezen                 630500
Els de Nijs                     638713
Ingeborg Roukema       636937
Sandra van den Bergh  785253
Yara Bracht                   634674
Mariëlle v. Herwijnen    06-30247920
Hilde van Zandwijk       660384
Thea Niezen                 630500
Magda de Kock            0418-581426
Thea Niezen                 630500
Aafje Timmermans       631897
Nel Biesheuvel             633394
Bert van Zandwijk         631102
Dicky van Zandwijk       631102
Co van Herwijnen         636572
Hannie van Zandwijk    630841
Henk van Herwijnen     636572
André Zonnenberg       630472
Gerda Tromp                06-20413801
Gerda Tromp                06-20413801
Peter de Haij                661359
Corné van den Bergh   785253

WordPress PopUp Plugin