“De Heer is nabij…” (Filippenzen 4:6)                         Vuren, maart 2020

Betreft: coronavirus

Beste gemeenteleden,

Nu het coronavirus ons land in de greep houdt en veel dingen stil zijn komen te liggen, willen we u langs deze weg allereerst een hart onder de riem steken. Daarbij denken we aan de Bijbelwoorden die bovenaan deze brief staan:
“de Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden”.

Maar ja, misschien bent u juist wél bezorgd. U maakt zich zorgen over uw eigen gezondheid of over die van anderen.
Of je piekert over je bedrijf, je baan. Je vraagt je af of je je hoofd boven water kunt houden.
Je bent bang waar het met deze wereld naartoe gaat.

En toch… het geloof vertelt dat we ons ten diepste geen zorgen hoeven te maken, omdat er Iemand is die ons leven in zijn hand houdt. De Heer is nabij! Iedere dag opnieuw mag je bij Hem schuilen. En vraag God wat je nodig hebt: gezondheid en vertrouwen; wijsheid voor de overheid; kracht voor alle medewerkers in de zorg.

Via deze brief laten we u ook weten welke maatregelen we hebben genomen met het oog op ons gemeenteleven:

Vanaf zondag 5 april kunnen we gezamenlijk met Heukelum online kerkdiensten volgen. Elke zondag om 10:00 uur.
De avonddiensten vervallen voorlopig. Maar zoals u wellicht weet: de PKN zendt samen met de EO iedere zondagmorgen een kerkdienst uit via de televisie (9.20 uur op NPO2 en terug te kijken via www.npostart.nl). Ook is er de EO BEAM kerkdienst op televisie.
U kunt er dus voor kiezen om ’s ochtends naar de tv te kijken en ’s avonds de dienst in onze kerk terug te luisteren,
of juist andersom. Daarnaast kunt u diensten terugluisteren via www.kerkdienstgemist.nl
Net wat u/jij prettig vindt.

Voor de kinderen is er speciaal voor deze tijd een ontzettend leuk online programma ontwikkeld door Matthijs Vlaardingerbroek. 
Echt de moeite waard om te doen! Zie www.creatiefkinderwerk.nl.

Alle overige activiteiten worden voorlopig stilgelegd, in afwachting van nieuwe richtlijnen vanuit de overheid.

Dit betekent niet, dat ons gemeenteleven helemaal stil hoeft komen te liggen.
Integendeel: laten we zoeken naar manieren om elkaar te blijven spreken en naar elkaar te blijven omzien.
Denk aan:

  • de telefoon pakken en elkaar bellen. Als je de deur nauwelijks uitkomt, duren de dagen lang.
  • een kaartje of een mooie tekening van uw kind door de bus doen bij de ouderen en zieken.
    Adressen vindt u in het informatieboekje!
  • praktische hulp aanbieden: een boodschapje doen voor iemand die nu zelf de deur niet meer uit kan of wil;
  • samen een wandeling maken in de buitenlucht (als je gezond bent).

Tot besluit: Het spreekt voor zich, maar wanneer u behoefte hebt aan een gesprekje, een luisterend oor of juist aan praktische hulp, neem contact op met de kerkenraad: de dominee, diakenen of ouderlingen.
Gewoon doen, daar zijn we voor!

Namens de kerkenraad wensen we u de vrede van God toe in deze vreemde tijd.
Mariëlle van Herwijnen (scriba)
Gerbrand Molenaar (voorzitter)