Beste gemeenteleden,
Na een lange en spannende periode waarin Corona ons bezig hield komen we weer in een periode waarin we weer terug kunnen naar onze vertrouwde gewoontes.
Zo gaan we de corona maatregelen binnen de kerk ook versoepelen.
In de kerkzaal zal de afstand tussen de gemeenteleden worden verkleind van 3 naar 2 stoelen, hierdoor kunnen er ook weer meer mensen naar de kerkdiensten komen. Het opgeven voor de kerkdiensten bij Dirk en Yvonne van Zandwijk blijft van kracht.
Per 27 juni 2021 willen we het aanvangslied, slotlied en het ‘Amen’ na de zegen weer gaan zingen.
Indien de versoepelingen van kracht blijven hopen we 18 juli weer volledig te zingen binnen de kerkdiensten.
Samen vormen we een gemeente van Christus waardoor we de samenkomsten in de kerk als belangrijk ervaren,
waarin ontmoeting en toerusting samen komen en bouwstenen vormen ter bemoediging, troost en inspiratie.
We hopen u en jullie, jong en oud dan ook weer te ontmoeten in de kerk.
Met vriendelijke groet,
De Kerkenraad.