Welkom op de website van de Geref. Kerk te Vuren
Geref. Kerk (pkn) “De Morgenster” Esdoornlaan 2 4214DA Vuren
Vacaturenbank
Kerkenraad alle ambten Frieda van Dieren 634819 Pastoraat (bez. zusters/-broeders) André Zonnenberg 630472 St. De Morgenster Peter de Haij   661359 Jeugddiensten Yara Bracht    634674 Kinderdiensten Tineke de Haij     661359 Zangdiensten (1 vacature) Vacant    Sing-ins (1 vacature): Thea Niezen 630500 Muzikale beg. bijz. diensten Els de Nijs    638713 Uur-Q (2 vacatures) Yvonne Bracht 634674 Alpha en Betacursus Ingeborg Roukema       636937 Kinderclub (1 vacature) Sandra van den Bergh 785253 Tienerclub Rock Solid Corné van den Bergh    785253 Kindernevendienst Mariëlle v. Herwijnen 06-30247920 Oppasdienst Hilde van Zandwijk 660384 Gemeente Groei Groep Co van Herwijnen 636572 Gebedskring Thea Niezen 630500 Verjaardagsfonds Aafje Timmermans    631897 Kontaktblad bezorging Nel Biesheuvel 633394 Ledenadm. / website / drukwerk Bert van Zandwijk 631102 WEBSITE: Vind je het leuk om de website van de kerk te onderhouden, aan te passen of misschien wel een nieuwe te bouwen. Neem dan contakt op met Bert van Zandwijk (Enk 25) Of mail naar Bertvz Evangelisatie / verspr. flyers Dicky van Zandwijk    631102 Bloemengroet Nel Biesheuvel    633394 Gastvrouwen/-heren Hannie van Zandwijk   630841 Kerkauto Henk van Herwijnen    636572 Gemeentezondag (organisatie) Gerda Tromp    633633 Schoonmaak kerk Henk van Herwijnen    636572 Onderhoud kerk, tuin en pastorie Peter de Haij    661359 Beamteam, beeld, geluid, beamer Corné van den Bergh  785253
In onze kerk zijn veel mensen actief op velerlei gebied. Dat is ook nodig om al het werk gaande te houden. Langzamerhand lijkt er echter een vanzelfsprekendheid te zijn ontstaan inzake wie wat doet of doen. Ongetwijfeld zijn er onder ons broeders of zusters die wel eens denken:” ik zou eigenlijk ook wel wat willen doen voor de kerk, maar wat?”, of “dat zou ik wel leuk vinden om te doen, maar het gebeurt al.” Om inzicht te geven in wat er wordt gedaan en waar aanvulling of aflossing van de wacht nodig is, komt deze rubriek “Vacaturebank” geregeld in het Kontaktblad te staan. In deze eerste vacaturebank worden alle “commissies” genoemd.
Neem voor informatie contact op met: