Welkom op de website van de Geref. Kerk te Vuren
Geref. Kerk (pkn) “De Morgenster” Esdoornlaan 2 4214DA Vuren
Privacy Gereformeerde Kerk “De Morgenster” Vuren Om te voldoen aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is in een Privacyverklaring vastgelegd hoe we als gemeente omgaan met de persoonsgegevens van leden en bezoekers van onze gemeente. De privacyverklaring kunt u hier lezen.
Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met de kerkenraad. De contactgegevens van de kerkenraad vindt u hier. 
Klacht indienen Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.