Welkom op de website van de Geref. Kerk te Vuren
De kerkdiensten vinden ’s zondags plaats om 10.00 uur en om 18.30 uur. Het adres van onze kerk is Esdoornlaan 2, 4214DA Vuren We komen samen om God en elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar het Woord van God, om te zingen tot Gods eer en te bidden voor elkaar. We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel. Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951. Bijzondere kerkdiensten zijn naast de christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen bijvoorbeeld de startzondag en de gemeentezondag. Ook worden er twee keer per jaar kinderdiensten georganiseerd. Sinds 2007 vinden er ongeveer 2 keer per maand ‘alternatieve avonddiensten’ plaats. Er zijn: X-factor Jeugddiensten (klik voor meer informatie) Zangdiensten (‘traditionele’ zangdiensten en sing-ins met Opwekkingsliederen) Themadiensten (verdieping van het geloof)
Geref. Kerk (pkn) “De Morgenster” Esdoornlaan 2 4214DA Vuren
8 dec. 10.00 uur: ds. D. van Vreeswijk, Zevenhuizen 2e Advent Organist: dhr. G. Roza Heilig AvondmaalCollecte: 1e Diaconie 2e Kerk             Avondmaalscollecte: St. Geloofsinburgering Gastvrouw: Magda Oppasdienst: Hettie en Debora KND: Nicole en Tamar Thema: Vraag om wijsheid 1 Kon. 3:2-15 2 Kron. 1:1-13 Heilig Avondmaal18.30 uur: ds. W. J. van Schaik, Dordrecht Organist: dhr. E. Versteeg 15 dec. 10.00 uur: ds. J. Scheele-Goedhart, Zeist 3e Advent Organist: dhr. Fr. de Jongh Collecte: 1e A.K.A. 2e Kerk Gastvrouw: Miranda Oppasdienst: Hilde en Stefan KND: Yvonne en Myrthe Thema: Herstel van de tempel 2 Kon.12:1-16 2 Kron. 24:1-16 18.30 uur: ds. R.J. van Amstel, Rotterdam Organist: dhr. Fr. de Jongh 22 dec. 10.00 uur: ds. G.T. Molenaar 4e Advent Organist: dhr. Fr. de Jongh Collecte: 1e Onderhoud Pastorie/Kerk 2e Kerk Gastvrouw: Ria Oppasdienst: Gerda en Ellis KND: Mariëlle en Hannah Thema: Sanherib belegert Jeruzalem 2 Kon. 18 en 19 2 Kron. 32:1-23 Jesaja 36 en 37 18.30 uur: ds. G.J. Mink, Sliedrecht Organist: dhr. Fr. de Jongh 25 dec. 09.45 uur: ds. G.T. Molenaar 1e Kerstdag Organist: dhr. Fr. de Jongh Muz. medew. v.: Ensemble van “Harp en Luit” Collecte: 1e KIA Kinderen in de knel 2e Kerk Gastvrouw: Sjanie Oppasdienst: Hilde en Stefan KND: Yara en Tamar Thema: De geboorte van Jezus Christus Lucas 2:1-20
29 dec. 10.00 uur: ds. H.J.P. de Pater, Nieuwegein Organist: dhr. Fr. de Jongh Collecte: 1e Diaconie 2e Kerk Gastvrouw: Thea Oppasdienst: Yvonne en Sifra KND: Sandra en Manisha Thema: Vlucht naar Egypte en terugkeer naar Nazaret Matteüs 2:13-15 en 19-23 31 dec. 19.30 uur: ds. C.N. van Dis, Nieuwegein OudejaarsavondOrganist: dhr. Fr. de Jongh Collecte: Kerk 1 jan. 10.30 uur: ds. G.T. Molenaar Nieuwjaarsdag Organist: n.n.b. Collecte: Kerk Na de dienst koffie/thee drinken 5 jan. 10.00 uur: ds. C.N. van Dis, Nieuwegein Organist: n.n.b Collecte: 1e n.n.b. 2e Kerk Gastvrouw: Gerda Oppasdienst: Rianne en Jesse KND: n.n.b. Thema: n.n.b. 18.30 uur: n.n.b. Organist: n.n.b. 12 jan. 10.00 uur: ds. G.T. Molenaar Organist: n.n.b. Collecte: 1e n.n.b. 2e Kerk Gastvrouw: Hannie Oppasdienst: Sandra en Debora KND: n.n.b. Thema: n.n.b. 18.30 uur: ds. H.P. de Goede, Werkendam Organist: n.n.b. 19 jan. 10.00 uur: dhr. Kees Hoogendoorn, Amersfoort Organist: n.n.b. Collecte: 1e n.n.b. 2e Kerk Gastheer: Henk Oppasdienst: n.n.b. KND: n.n.b. Thema: n.n.b. 18.30 uur: ds. G.J. Krol, Geldermalsen Organist: n.n.b. 26 jan. 10.00 uur: ds. G.T. Molenaar Organist: n.n.b. Collecte: 1e n.n.b. 2e Kerk Gastvrouw: Magda Oppasdienst: n.n.b. KND: n.n.b. Thema: n.n.b. Samen met Herv.18.30 uur: Remco Hakkert Heukelum Kerk: Heukelum
Hieronder vind je het rooster van de kerkdiensten. Kom gerust eens langs en vier met ons mee!