De kerkdiensten vinden ’s zondags plaats om 10.00 uur en om 18.30 uur. Het adres van onze kerk is Esdoornlaan 2, 4214DA Vuren We komen samen om God en elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar het Woord van God, om te zingen tot Gods eer en te bidden voor elkaar. We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel. Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951. Bijzondere kerkdiensten zijn naast de christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen bijvoorbeeld de startzondag en de gemeentezondag. Ook worden er twee keer per jaar kinderdiensten georganiseerd. Sinds 2007 vinden er ongeveer 2 keer per maand ‘alternatieve avonddiensten’ plaats. Er zijn: X-factor Jeugddiensten (klik voor meer informatie) Zangdiensten (‘traditionele’ zangdiensten en sing-ins met Opwekkingsliederen) Themadiensten (verdieping van het geloof)
27 okt. 10.00 uur: ds. M.C.E. Kollenstaart, Nesselande Wintertijd Organist: dhr. J. Les Collecte: 1e A.K.A. 2e Kerk Gastvrouw: Ria Oppasdienst: Hettie en Tamar KND: n.b. Thema: Paulus dankt God de Heer Handelingen 9:1-26:32 18.30 uur: ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht Organist: dhr. E. Versteeg 3 nov. 10.00 uur: ds. C.N. van Dis, Nieuwegein Organist: dhr. Fr. de Jongh Collecte: 1e Dorcas 2e Kerk 3e Reparatie Kerkdak Gastvrouw: Sjanie Oppasdienst: Hilde en Stefan KND: Yvonne en Tamar Thema: Reis naar Rome met schipbreuk Handelingen 27:1-44 18.30 uur: ds. G. van der Linden, Waalwijk Organist: dhr. Fr. de Jongh 6 nov. 19.30 uur: dhr. Rob Favier, Groot-Ammers Dankdag Organist: dhr. Fr. de Jongh Collecte: KERK Aansluitend: Gemeentevergadering Na de dienst koffie/thee drinken 10 nov. 10.00 uur: ds. G.T. Molenaar Bevestiging Organist: dhr. Fr. de Jongh Ambtsdrager Collecte: 1e PKN Dorpskerken 2e Kerk Gastvrouw: Thea Oppasdienst: Gerda en Ellis KND: Sandra en Hannah Thema: Paulus op Malta Handelingen 28:1-10 Na de dienst koffie/thee drinken 18.30 uur: ds. L. Krüger, Barendrecht Organist: dhr. Fr. de Jongh
 17 nov. 10.00 uur: mw ds. A.N. Driebergen, Noordeloos Kinderdienst Organist: dhr. G. Roza Collecte: 1e Eigen Jeugdwerk 2e Kerk Gastvrouw: Gerda Oppasdienst: Yvonne en Sifra KND: Geen 18.30 uur: drs. A.D. Noordam, Dordrecht Organist: dhr. E. Versteeg 24 nov. 10.00 uur: ds. G.T. Molenaar Laatste zondag Organist: dhr. Fr. de Jongh kerkelijk jaar Collecte: 1e Zending: Fam. Joenssen 2e Kerk Gastvrouw: Hannie Oppasdienst: Rianne en Debora KND: Janna en Myrthe Thema: Paulus in Rome Handelingen 28:11-31 Familie: Na de dienst koffie/thee drinken 18.30 uur: ds. H.P. de Goede, Werkendam Organist: dhr. Fr. de Jongh 1 dec. 10.00 uur: ds. J. Kaai, Giessenburg 1e Advent Organist: dhr. Fr. de Jongh Collecte: 1e Onderhoud Pastorie/ Kerkgebouw 2e Kerk 3e Reparatie Kerkdak Gastheer: Henk Oppasdienst: Sandra en Jesse KND: Hilde en Manisha Thema: 2 Sam. 6:11-23 1 Kron. 15 en 16 Sing-In 18.30 uur: ds. G.T. Molenaar Organist: dhr. Fr. de Jongh 8 dec. 10.00 uur: ds. D. van Vreeswijk, Zevenhuizen 2e Advent Organist: dhr. G. Roza Heilig Avondmaal Collecte: 1e Diaconie 2e Kerk Gastvrouw: Magda Oppasdienst: Hettie en Debora KND: Nicole en Tamar Thema: Vraag om wijsheid 1 Kon. 3:2-15 2 Kron. 1:1-13 Heilig Avondmaal18.30 uur: ds. W. J. van Schaik, Dordrecht Organist: dhr. E. Versteeg
Hieronder vind je het rooster van de kerkdiensten. Kom gerust eens langs en vier met ons mee!
Welkom op de website van de Geref. Kerk te Vuren
Geref. Kerk (pkn) “De Morgenster” Esdoornlaan 2 4214DA Vuren