Welkom op de website van de Geref. Kerk te Vuren
Kerkgebouw: Esdoornlaan 2, 4214DA Vuren tel. 0183-660881 Predikant: Ds. G.T. Molenaar Groenewal 32, 4161CM Heukelum Tel. 0345-612555 op maandag & dinsdag 06-13831450 molenaargt@gmail.com Scriba: Mevr. Y. Bracht-van Andel E-mail: scribagkvuren@hotmail.com
Diaconie: E-mail: diaconiegkvuren@gmail.com Zending: E-mail: zendinggktevuren@gmail.com Ledenadministratie: Dhr. L. van Zandwijk tel. 0183-631102 E-mail: L. van Zandwijk
Geref. Kerk (pkn) “De Morgenster” Esdoornlaan 2 4214DA Vuren
CONTACTPERSONEN:  Oppasdienst: mevr. H. van Zandwijk tel. 0183-660384 Jeugdraad: mevr. M. van Herwijnen tel. 06-30247920 Kindernevendienst: mevr. M. van Herwijnen tel. 06-30247920 Kinderclub: mevr. S. van den Bergh tel. 0183-785253 Tienerclub “Rock Solid”:   dhr. C. van den Bergh tel. 0183-785253                                          E-mail: rocksolidgkvuren@gmail.com Gemeente Groei Groep: mevr. C. van Herwijnen tel. 0183-636572 Gastvrouwen/heer: mevr. H. van Zandwijk      tel. 0183-630841 Gebedskring: mevr. T. Niezen tel. 0183-630500 Kerkauto: dhr. H. van Herwijnen       tel. 0183-636572 Preekvoorziening: dhr. D. van Zandwijk tel. 0183-840151 Kosters: dhr. H. van Herwijnen tel. 0183-636572 mevr. G. Tromp-van Eck   mod. 06-20413801
Website: Als men een opmerking, wijziging of vraag heeft over de website, mail naar: B. van Zandwijk
Bankrekeningnummers (IBAN) Gereformeerde Kerk Vuren: NL57 RABO 0328 004820 Diaconie      : NL24 RABO 0366 708414 Zending      : NL45 INGB   0002 047753 Verjaardagsfonds      : NL66 RABO 0366 700189